Sejm znowelizował c czerwca br. ustawę o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, wprowadzając systemy certyfikacji dla morskich farm wiatrowych i urządzeń do wyprowadzania mocy.

Ustawę poparł w czwartek Senat. Nowelizację przyjęto z dwiema poprawkami; za głosowało 98 senatorów, przeciw była jedna osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jakie zmiany 

Ustawa wprowadza system certyfikacji odpowiednich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach budowy morskich farm wiatrowych i urządzeń do wprowadzania z nich mocy. Nadzór i certyfikację będą wykonywać tzw. uznane organizacje z odpowiednim upoważnieniem. Przepisy regulują zakres wymagań koniecznych do otrzymania odpowiednich certyfikatów.

System ma być analogiczny do powszechnych systemów nadzoru państw nad eksploatacją statków i platform wiertnicznych.

Zgodnie z ustawą morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służący do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikat zgodności projektowej ma być wydawany przed rozpoczęciem budowy, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji - po zakończeniu budowy, a w fazie działania certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji odnawiany raz na pięć lat.

(pap/ret)