Mechanizm kampanii jest prosty: wystarczy zrobić sobie zdjęcie z kartką, na której w jednym do dwóch zdań pochwalimy się swoją przedsiębiorczą działalnością. Chcemy burzyć negatywny stereotyp, twierdzący, że przedsiębiorcy działają wyłącznie dla zysku, często z naruszeniem prawa czy dobrych obyczajów. To niesprawiedliwe i krzywdzące uogólnienie. Warto pamiętać, że to właśnie przedsiębiorcy tworzą większość miejsc pracy w naszym kraju, a swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i całej polskiej gospodarki – mówi Jakub Gontarek z Fundacji ŚTP. 

Każdy przedsiębiorca to oddzielna, często unikalna historia. Z drugiej strony przedsiębiorcy, szczególnie ci działający na mniejszą skalę, to także ludzie tacy jak my: zmagający się z wieloma trudnościami, mający lepsze i gorsze chwile, nierzadko utrzymujący całe rodziny. Postanowiliśmy pokazać, że to ludzie z pasją, którzy często wiele zaryzykowali, aby znaleźć się tam, gdzie są obecnie. Ich opowieści o przebytych zmaganiach, o wartościach, którymi się kierują i o tym, dlaczego nie zamieniliby swojej pracy na żadną inną, mogłyby zainteresować niejednego, zagubionego na rynku pracy Polaka – dodaje Adam Kądziela, koordynator projektu. 
Najciekawsze historie znajdą się w formie filmów na stronie www.twarzeprzedsiebiorczosci.pl oraz na kanale Youtube. W pierwszym odcinku prezentujemy sylwetkę Romana Modzelewskiego, legendy warszawskiej gastronomii, właściciela „Przekąsek u Romana”. Ale to nie wszystko: tych, którzy najbardziej zasługują na uznanie, będziemy nagradzać. Już za kilka tygodni ruszy konkurs Twarze Przedsiębiorczości, który pozwoli nam wyłonić przedsiębiorców w kategoriach takich jak: „młody przedsiębiorca”, „przedsiębiorca wspierający młodych”, „instytucja wspierająca przedsiębiorczość” czy „odważny przedsiębiorca”. Nagrody zostaną wręczone podczas inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w listopadzie. Do udziału w konkursie będziemy zachęcać bohaterów naszej kampanii społecznej, ale nie tylko. Zależy nam na odnalezieniu przedsiębiorców – lokalnych bohaterów, którzy swoją pracą i pasją przynoszą chlubę sobie i swojej firmie – dodaje Kądziela.