Autorami książek LexisNexis poświęconych budownictwu są najlepsi eksperci z tej branży – zarówno pracujący w zawodzie, jak i sędziowie rozstrzygający na co dzień spory w tej materii oraz akademiccy wykładowcy. Ksiązki LexisNexis gwarantują całościowy obraz ustawodawstwa w dziedzinie prawa budowlanego.

Przykładem tego jest chociażby wydany przez LexisNexis komentarz "Prawo budowlane. Komentarz" autorstwa Andrzeja Glinieckiego, Arkadiusza Despot-Mładanowicza, Zdzisława Kostki, Anny Ostrowskiej oraz Wojciecha Piątka.

Branżę budowlaną zainteresują też inne pozycje LexisNexis – wśród nich: "Nieruchomości. Wzory pism i umów" Rafała Godlewskiego, Macieja Gronia, Heleny Kisilowskiej, Wojciecha Noska, Dominika Sypniewskiego, Doroty Wilkowskiej-Kołakowskiej, Agnieszki Woźniak i Cezarego Woźniaka, pod redakcją: H. Kisilowskiej; "Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu" Grzegorza Matusika; "Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania" Dariusza Felcenlobena czy "Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz" Grażyny Szpor, Magdaleny Durzyńskiej, Agnieszki Gryszczyńskiej, Ireny Kamińskiej, Krzysztofa Mączewskiego i Witolda Radzio, pod redakcją G. Szpor.

Jako, że LexisNexis to wydawnictwo z bogatą ofertą prawniczą, w ofercie dla branży budowlanej nie zabrakło także takich pozycji jak "Prawo budowlane" Heleny Kisilowskiej i Dominika Sypniewskiego; "Nieruchomości Skarbu Państwa" Ryszarda Pessel oraz "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz" Barbary Jelonek-Jarco, Michała Kućka, Jerzego Pisulińskiego, Łukasza Przyborowskiego, Bartłomieja Swaczyna i Julity Zawadzkiej pod redakcją J. Pisulińskiego.

Oferta LexisNexis dla branży budowlanej dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo.pl.