1 Prawo wodne. Komentarz.
Autor: Mirosław Kałużny.
Rok wydania: 2016.
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Autorzy: Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk.
Rok wydania: 2015.
Walorem książki jest połączenie wątków teoretycznych z zagadnieniami występującymi w praktyce. Każda część została przygotowana z wykorzystaniem dorobku doktryny prawa ochrony środowiska oraz istotnych orzeczeń sądów administracyjnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.
Autorzy: Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (red. naukowy), Piotr Korzeniowski (red. naukowy), Małgorzata Stahl (red. naukowy).
Rok wydania: 2017.
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
Małgorzata Stahl (red. naukowy), Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (red. naukowy), Piotr Korzeniowski (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

4. Prawo ochrony środowiska.
Autorzy: Ewa Badowska-Domagała, Anna Barczak, Karolina Bartniak, Bogusz Bomanowski, Marek Górski (red. nauk.), Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Anna Kempa, Joanna Sylwia Kierzkowska, Piotr Korzeniowski, Monika A. Król, Magdalena Łysek, Magdalena Michalak, Joanna Miłkowska-Rębowska.
Rok wydania: 2014.
Książka składa się z dwóch części - w pierwszej przedstawiono zagadnienia dotyczące zasad ogólnych prawa ochrony środowiska, kwestie zadań i kompetencji organów zarządzających tą ochroną, poruszono też problematykę odpowiedzialności prawnej. W drugiej części omówiono natomiast regulacje sektorowe dotyczące zwłaszcza prawa emisyjnego, ochrony powietrza, usuwania skutków poważnych awarii, gospodarki odpadami, ochrony wód morskich i ochrony różnorodności biologicznej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Wybrane problemy prawa wodnego.
Rok wydania: 2013.
publikacji zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie, bądź też opracowane były w sposób znikomy.