Celem projektu jest wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej, które będą mogły skorzystać z pożyczek. Projekt startuje 30 kwietnia br. i potrwa do końca 2023 r.

Jak informuje MRPiPS, łączna kwota środków projektu to 158,9 mln zł z czego 154,5 mln przeznaczone zostanie na pożyczki a 4,4 mln na reporęczenia. Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu rodziny zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na pożyczki będą podzielone na pięć makroregionów. Tam środkami dysponować będą pośrednicy finansowi.

Pożyczka na start przeznaczona będzie dla tych podmiotów ekonomii społecznej, które funkcjonują nie dłużej niż rok. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, a okres spłaty wyniesie do 5 lat.

Pożyczka na rozwój to wsparcie dla tych podmiotów, które działają dłużej niż rok. Będą mogły ubiegać się o środki w wysokości do 500 tys. zł a spłata rozłożona będzie na maksymalnie 7 lat.