Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że w ubiegłym roku przygotował i konsultował z zainteresowanymi podmiotami projekt wymogów akredytacji podmiotu monitorującego. Zgodnie z mechanizmem spójności określonym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), został on zaopiniowany przez Europejską Radę Ochrony Danych, by zapewnić spójność stosowania przepisów RODO w państwach członkowskich Unii Europejskiej. A to oznacza, że niebawem organ nadzoru będzie mógł zatwierdzić podmioty monitorujące kodeksy postępowania.  - Wówczas będziemy mieć do czynienia z pełnym modelem, w jakim może funkcjonować kodeks postępowania w danej branży - deklaruje UODO.

Czytaj w LEX: Akredytacja podmiotów monitorujących z zakresu ochrony danych >

Czytaj: RODO: Osiem projektów kodeksów, ale żaden jeszcze nie zatwierdzony>>
 

Kodeksy po wyznaczeniu podmiotów monitorujących

Urząd przypomina, że wskazanie w kodeksie postępowania akredytowanego podmiotu, który ma kontrolować jego przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do tego, by organ nadzoru mógł zatwierdzić przedstawiony mu kodeks postępowania.

Czytaj w LEX: Tworzenie Kodeksów postępowania ochrony danych osobowych >

W związku z wątpliwościami dotyczącymi akredytacji podmiotów monitorujących przestrzeganie kodeksów postępowania, jakie kierują do UODO podmioty, które wystąpiły z inicjatywą stworzenia kodeksów postępowania w swoich branżach, Urząd przygotowuje webinarium poświęcone tej tematyce, które odbędzie się 15 lutego 2021 r. Zaprasza na nie inicjatywy kodeksowe i branże rozważające przygotowanie kodeksów do zgłaszania chęci udziału i zadawania pytań do treści wymogów. Można je przesłać na adres dol@uodo.gov.pl do 8 lutego do godz. 10.00 z dopiskiem Webinarium Wymogi akredytacji.

Czytaj w LEX: Procedura dobrowolnej certyfikacji w świetle RODO >

 


UODO zachęca do tworzenia kodeksów branżowych

Urząd przypomina, że nieustannie zachęca organizacje zrzeszające podmioty z poszczególnych branż, by występowały z inicjatywami tworzenia kodeksów postępowania, mających pomóc we właściwym stosowaniu RODO, z uwzględnieniem specyfiki danych sektorów dokonujących przetwarzania danych osobowych oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj w LEX: Obowiązki małych i średnich firm w świetle RODO >

UODO wskazuje liczne korzyści, jakie niesie ze sobą przystąpienie do stosowania kodeksu postępowania. Podmioty, które będą stosowały kodeks mogą mieć gwarancję prawidłowości stosowania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ nadzoru. Mogą też liczyć na nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych przez niezależny podmiot monitorujący kodeks.

Czytaj w LEX: Kodeksy postępowań. Opracowanie i zatwierdzanie >

Korzyścią ze stosowania kodeksu jest także to, że zgodnie z RODO organ nadzorczy w razie nakładania na dany podmiot kary w każdym przypadku bierze pod uwagę to, czy podmiot ten prawidłowo stosował kodeks postępowania, który został zatwierdzony przez organ nadzorczy.

Czytaj w LEX: Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO >