Na całość inwestycji składają się: dwujezdniowy 19 km odcinek pomiędzy węzłem Wieluń a węzłem Złoczew, ponad 19 km odcinek Złoczew – węzeł Sieradz Południe, zaprojektowany tak, by jego ewentualna rozbudowa nie wymagała ingerencji w istniejące już obiekty, oraz 6 km odcinek zachodniej obwodnicy Sieradza, który pozwoli ominąć miasto. Wszystkie oddane odcinki były współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a ich łączna wartość to 1 mld 477 mln zł.

(www.premier.gov.pl)