W myśl wymienionych aktów każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach dyrektywy siedliskowej i ptasiej warunki sprzyjające ochronie, lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.

Polska jest jednym z 5 krajów członkowskich wybranych przez Komisję Europejską, na terytorium którego odbędą się uroczystości 20-lecia. Jako polskiego ambasadora przyrody wybrano obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 i to właśnie na tym obszarze na terenie parku wiejskiego w Słońsku 1 czerwca 2012 r. odbędzie się edukacyjna impreza plenerowa pod nazwą „Piknik z Naturą”. To wielkie wyróżnienie dla Gminy Słońsk, w granicach której znajduje się kilka tys. ha obszarów cennych przyrodniczo.

O szczegółach planowanych obchodów przeczytać można na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce „Aktualności”.

Źródło: www.gdos.gov.pl