W rozstrzygniętym właśnie konkursie, miasta na prawach powiatu ubiegały się o dofinansowanie unijne na inwestycje drogowe. Środki, 2,15 mld, z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pozwolą na zrealizowanie kluczowych inwestycji drogowych dla 16 miast.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie, to między innymi:
- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach, dofinansowanie unijne: 166,9 mln zł;
- przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy, dofinansowanie unijne: 113 mln zł;
- budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, dofinansowanie unijne: 296,8 mln zł;
- rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie, dofinansowanie unijne: 310,2 mln zł;
- usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną, dofinansowanie unijne: 775,7 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów