Sukces na szczycie klimatycznym w Brukseli
Polakom nie grozi drastyczna podwyżka cen energii po 2020 roku. W ramach uzgodnień nowego pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, które zapadły na szczycie w Brukseli - kierowanej przez Premier delegacji udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego do 2030 roku oraz dodatkowe pieniądze na modernizację sektora energetyki. Polski przemysł musi wykorzystać te darmowe uprawnienia na unowocześnienie, co przyczyni się także do poprawy stanu środowiska.

Dotacje na poprawę jakości powietrza dla Polaków

Uruchomiona została kolejna edycja programu KAWKA. W jej ramach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w listopadzie 2014 r. umowy na poprawę jakości powietrza w blisko 50 polskich miastach. To łącznie 160 mln złotych na ocieplenie budynków czy zastępowanie starych pieców grzewczych nowymi. Pieniądze posłużą zmniejszeniu narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Wsparcie dla „zielonych gmin”

Od nowego roku NFOŚiGW wprowadza preferencyjne warunki wsparcia dla gmin, w których ponad połowę powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Chodzi o parki narodowe, obszary Natura 2000, czy rezerwaty przyrody. Preferencje mogą objąć także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin. „Zielone gminy” mogą liczyć na zwiększony poziom umorzenia pożyczki, obniżone oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania, czy obniżony minimalny próg dotacji lub pożyczki - w zależności od rodzaju programu NFOŚiGW.

Likwidacja opłaty recyklingowej
Rada Ministrów przyjęła w grudniu 2014 r. projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie nowych przepisów osoby indywidualne zostaną zwolnione z opłaty recyklingowej – w wysokości 500 zł – płaconej obecnie za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski.

Nowelizacja prawa łowieckiego

Przedstawiony do konsultacji projekt nowelizacji prawa łowieckiego daje właścicielom lasów, czy łąk możliwość wnioskowania o ustanowienie zakazu wykonywania polowań na swoich nieruchomościach. Ponadto nowelizacja gwarantuje rolnikom pewność wypłat odszkodowań za szkody łowieckie – Polski Związek Łowiecki przejmie ewentualne zobowiązania niewypłacalnego koła łowieckiego. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się 13 stycznia br.

(www.mos.gov.pl)