Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.69.51.403
OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 20 listopada 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 69/C-84144 Pestycydy. Foschlor czysty 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
2 69/H-54215 Odlewnicze zespoły modelowe i odlewy. Technologiczne promienie wyokrągleń 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
3 69/H-54217 Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Pochylenia formierskie 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
4 69/H-55207 Odlewnicze zespoły modelowe. Główne wymiary znaków rdzeniowych 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
5 69/H-93844 Stop żelaza z niklem i kobaltem. Fernico. Drut dla elektroniki 29 października 1969 r 1 lipca 1970 r.
6 69/M-59560 *) Narzędzia do skrawania

metali. Zabieraki wierteł z

chwytem walcowym

31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
7 69/M-59601 - Wiertła kręte 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
8 69/S-73013 Motocykle, skutery i motorowery. Urządzenia świetlne. Rozmieszczenie, własności świetlne i metody badań 31 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
9 69/A-75100 Produkty owocowe. Dżemy 16 października 1969 r. 1 marca 1970 r.
10 69/F-06000 Meble biurowe. Ogólne wymagania i badania 8 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
11 69/H-74140 Żeliwne kształtki ciśnieniowe do łączenia rur azbestowo-cementowych 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r. w zakresie konstrukcji, 1 stycznia 1974 r. w zakresie produkcji
w zakresie czynności określonych normą:
12 69/G-04518 *) Węgiel kamienny. Oznaczanie

zdolności spiekania metodą

Rogi

22 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
13 69/G-04519 - Oznaczanie typu koksu

metodą Gray-Kinga

22 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie badań rozjemczych:
14 69/H-04159 Materiały ogniotrwałe. Analiza chemiczna rudy chromowej i wyrobów zawierających tlenek chromowy 29 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
15 69/C-04552 *) Woda do picia, do celów

gospodarczych i

przemysłowych. Oznaczanie

jonu chlorkowego

21 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
16 69/C-04587 - Oznaczanie zawartości jonu

sodowego

15 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
17 69/C-04605 - Oznaczanie zawartości glinu 15 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
18 69/C-04720 Nigrozyny. Metody badań 13 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
19 69/C-89083 *) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie

zmian wymiarów liniowych

sztywnych tworzyw porowatych

25 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
20 69/C-89084 - Oznaczanie chłonności wody

przez sztywne tworzywa

porowate

25 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
21 69/P-04629 Metody badań wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie wodoszczelności i odporności na deszcz 31 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
§  2.
1. Ustanowione zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1970 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 64/A-79733 Ocet spirytusowy 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 31 października 1969 r.
2 60/C-77001 Przetwory tłuszczowe. Mydło do prania 18 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302) 8 października 1969 r.
3 G-09601 Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Formularz protokołu pobrania i przygotowania próbki oraz wyników analiz 20 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18) 23 października 1969 r.
4 64/H-12203 Materiały ogniotrwałe. Prostki i kształtki do kadzi hutniczych. Wymiary 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127) 20 października 1969 r.
5 65/M-80057 Druty sprężynowe. Druty okrągłe ze stali węglowych 1 października 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315) 29 października 1969 r.
6 68/M-85001 Czopy końcowe wałów - stożkowe 1:10. Główne wymiary 17 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71) 5 października 1969 r.
2. Data obowiązywania norm:
1) PN-69/G-97001 "*) Węgiel kamienny. Sortymenty",
2) PN-69/G-97003 "- Klasy węgla do celów energetycznych",
3) PN-69/G-97004 "- Klasy węgla do celów chemicznej przeróbki"

- ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328),

4) PN-68/G-97002 "- Typy", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56),
5) PN-69/G-97051 "Węgiel brunatny", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 sierpnia 1969 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 355)

- zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.

§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-54/H-54215 "Modele odlewnicze. Promienie zaokrągleń wewnętrznych", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 19).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN/H-55207 "Modele odlewnicze. Okrągłe znaki rdzeniowe", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-65/H-93844 "Stop żelaza z niklem i kobaltem "Fernico". Drut dla elektroniki", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-64/M-59560 "Narzędzia do skrawania metali. Zabieraki wierteł z chwytem walcowym", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r.,. Nr 10, poz. 37).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

1) PN-64/M-59551 "*) Narzędzia do skrawania metali. Wiertła kręte do metali. Wymagania i badania techniczne",

2) PN-64/M-59600 "- Wiertła kręte krótkie z chwytem walcowym do żeliwa i stali",

3) PN-64/M-59601 "- Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do żeliwa i stali",

4) PN-64/M-59602 "- Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse’a do żeliwa i stali",

5) PN-64/M-59606 "- Wiertła kręte ze wzmocnionym chwytem stożkowym Morse’a do żeliwa i stali",

6) PN-64/M-59620 "- Wiertła kręte krótkie do rewolwerówek i automatów",

7) PN-64/M-59640 "- Wiertła kręte z chwytem walcowym do mosiądzu",

8) PN-64/M-59641 "- Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse’a do mosiądzu",

9) PN-64/M-59642 "- Wiertła kręte z chwytem walcowym do miedzi i aluminium",

10) PN-64/M-59643 "- Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse’a do miedzi i aluminium",

11) PN-64/M-59646 "- Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do miedzi i aluminium",

12) PN-64/M-59649 "- Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do mosiądzu",

13) PN-64/M-59780 "- Wiertła kręte z chwytem walcowym, nakładane płytkami z węglików spiekanych",

14) PN-64/M-59781 "- Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse’a nakładane płytkami z węglików spiekanych"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-62/S-73013 "Rozmieszczenie zewnętrznych urządzeń świetlnych motocykli i skuterów", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

1) PN-64/H-74140 "*) Żeliwne rury ciśnieniowe. Króćce kielichowe do rur azbestowo-cementowych",

2) PN-64/H-74141 "- Króćce bose do rur azbestowo-cementowych"

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 19, a druga dnia 20 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-67/G-04518 "Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-57/H-04159 "Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych zawierających tlenek chromowy", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-65/A-75100 "Produkty owocowe. Dżemy", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).
11. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-58/C-04552 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu chlorkowego", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).
12. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/C-04587 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu sodowego", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).
13. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-58/C-04605 "Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości glinu", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
14. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-63/C-04720 "Nigrozyny. Metody badań", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).
15. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:
1) PN/P-04629 "*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie przemakalności", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28),
2) PN-60/P-04733 "- - Wyznaczanie odporności na deszcz", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302),
3) PN/P-04735 "- - Wyznaczanie przemakalności metodą Bundesmanna", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49).
§  4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

A) z dniem 1 stycznia 1970 r.:

1) PN/A-54007 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Szczotka do szkieł baniastych",
2) PN/A-54008 "- Szczotki do szkieł kolankowych" - ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
3) PN-67/B-06610 "Materiały termoizolacyjne. Nazwy, określenia i klasyfikacja", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54),
4) PN/B-61024 "Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki do smołowania",
5) PN/B-61054 "Narzędzia malarskie. Pędzle wygładziki (Flisaki)"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

6) PN/H-01012 "Stal kuta. Nazwy i określenia półwyrobów i wyrobów", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
7) PN-59/H-92907 "Taśmy aluminiowe, miedziane, mosiężne i miedzio-niklowe do wyrobu spłonek", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299),
8) PN/I-61001 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Pędzel okurzawiec",
9) PN/I-61005 "- Pędzle trzonkowe",
10) PN/I-61008 "- Szczotka do maszyn do pisania",
11) PN/I-61011 "- Szczotka do tepowania",
12) PN/I-61014 "- Pędzle płaskie wygładziki"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

13) PN-61/M-53092 "Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany tulejowe z dwustronnym ścięciem do stożków Morse’a", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
14) PN/M-65080 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Szczotki druciane ręczne",
15) PN/M-65081 "- Szczotki do kotłów centralnego ogrzewania",
16) PN/M-65082 "- Szczotka druciana z uchwytem",
17) PN/M-65084 "- Szczotki druciane do rur",
18) PN/M-65085 "- Szczotki druciane tarczowe"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i czwarta dnia 20, druga dnia 22, a trzecia i piąta dnia 21 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),

19) PN/N-57010 "Narzędzia zegarmistrzowskie. Szczotka",
20) PN/O-54001 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Noże cholewkarskie",
21) PN/O-54002 "- Noże szewskie proste",
22) PN/O-54004 "- Gładziki szewskie kowadełkowe",
23) PN/O-54006 "- Trzonek uchwytu do nakłuwaków szewskich",
24) PN/O-54007 "- Trzonki gładzików szewskich",
25) PN/O-54008 "- Nóż do otoków",
26) PN/O-54010 "- Gładziki szewskie podwójne",
27) PN/O-54011 "- Gładziki szewskie strzałkowe",
28) PN/O-54023 "Narzędzia szewskie. Szydła wygięte",
29) PN/O-54027 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Deski dla cholewkarzy",
30) PN/O-54032 "- Nóż szewski wygięty prawy",
31) PN/O-54033 "- Nóż szewski wygięty lewy",
32) PN/O-55500 "- Nóż rymarski zakrzywiony",
33) PN/O-55503 "- Brzeźniki dwustronne"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 30 i 31, ustanowionych dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

34) PN/O-54030 "- Uchwyt do nakłuwaków szewskich", uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372),
35) PN/O-54009 "- Młotki szewskie",
36) PN/O-54012 "- Gładziki szewskie siodełkowe",
37) PN/O-54013 "*) Narzędzia szewskie. Dziurkarka do skóry",
38) PN/O-54014 "- Wycinaki okrągłe do dziurkarki",
39) PN/O-54019 "Narzędzia rzemieślnicze. Nakłuwaki",
40) PN/O-54021 "*) Narzędzia szewskie. Szydła pasowe spłaszczone",
41) PN/O-54022 "- Szydła pasowe",
42) PN/O-54024 "Narzędzia rzemieślnicze. Spinacze cholewkarskie",
43) PN/O-54026 "Narzędzia szewskie. Trzonki do młotków",
44) PN/O-54031 "*) Narzędzia rzemieślnicze. Trzonki do karbowników otoku",
45) PN/O-54500 "- Noże kuśnierskie",
46) PN/O-54502 "- Grzebień kuśnierski",
47) PN/O-54503 "- Szczypce kuśnierskie",
48) PN/O-55501 "- Nóż rymarski prosty",
49) PN/O-55502 "- Noże rymarskie półokrągłe",
50) PN/O-55504 "- Szczypce rymarskie płaskie",
51) PN/O-55505 " - Szydła rymarskie mieczowe",
52) PN/O-55506 "- Igły rymarskie proste",
53) PN/O-55507 "- Trzonek rymarski prosty do szydeł",
54) PN/O-55508 "- Trzonki rymarskie fajkowe do szydeł",
55) PN/O-55509 "- Młotek rymarsko-siodlarski",
56) PN/O-55510 "*) Narzędzia rymarskie. Radełka",
57) PN/O-55511 "- Żłobnik do szwów",
58) PN/O-55512 "- Wycinaki okrągłe o średnicy od 1 do 10 mm",
59) PN/O-55513 "- Wycinaki okrągłe o średnicy 12 do 26 mm",
60) PN/O-55514 "- Wycinaki płaskie",
61) PN/O-55518 "- Trzonki do brzeźników"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r., z wyjątkiem norm wymienionych w pkt 45, 47, 59 i 60, ustanowionych dnia 20 listopada 1957 r., wymienionych w pkt 46, 56 i 58 ustanowionych dnia 21 listopada 1957 r., i normy wymienionej w pkt 57, ustanowionej dnia 22 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592);

62) PN-54/P-04630 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Stwierdzenie przemakalności metodą "niecki", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 55, poz. 275);
63) PN-54/P-04756 "*) Kontrola jakości surowców włókienniczych. Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego. Wyznaczanie zawartości jedwabiu", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 8, poz. 49);
64) PN-54/P-04759 "- - Wyznaczanie wodochłonności",
65) PN-54/P-04768 "- Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności numeru",
66) PN-54/P-04769 "- Jedwab. Wyznaczanie nierównomierności wytrzymałości na rozrywanie"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 163),

67) PN-54/P-04763 "- Jedwab. Wyznaczanie ciężaru właściwego", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85);
68) PN-57/P-04945 "- Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości włókna metodą chemiczną",
69) PN-57/P-04946 "- Słoma lniana i konopna. Wyznaczanie zawartości substancji woskowych"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 10, a druga dnia 19 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495);

70) PN/P-82005 "Tkaniny bawełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości",
71) PN/P-82254 "Tkaniny wełniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości",
72) PN/P-82464 "Tkaniny lniane. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości",
73) PN/P-82465 "Tkaniny jutowe. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości",
74) PN/P-82468 "Tkaniny konopne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości",
75) PN/P-82654 "Tkaniny jedwabne. Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości"

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28);

76) PN-53/P-79603 "Worek jutowy do eksportu cukru", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272);

B) z dniem 1 kwietnia 1970 r.: PN-60/T-92023 "Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obłąki do poprzeczników", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32);

C) z dniem 1 lipca 1970 r.:

1) PN-61/B-20110 "Płyty budowlane z trzciny", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292);
2) PN-63/B-94440 "Okucia budowlane. Klucze do zamków drzwiowych", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40);
3) PN-59/P-80251 "Kokony jedwabnika morwowego. Klasyfikacja", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);
4) PN-53/R-64422 "*) Pasze. Wykaz roślin wchodzących w skład siana", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220);
5) PN-53/R-64423 "- Siano łąkowe",
6) PN-53/R-64424 "- Oznaczanie jakości siana",
7) PN-53/R-64425 "- Pobieranie próbek siana"

- zatwierdzone: pierwsze dwie jako zalecane, a trzecia jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020