Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa listę istotnych elementów pojazdu kompletnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO

1) Nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne *  lub

2) rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierającymi następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne * .

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia art. 5 ust. 4 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224, Dz. Urz. WE L 170 z 29.06.2002, str. 81 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 86, Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2005, str. 73, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2005, str. 19, Dz. Urz. UE L 254 z 30.09.2005, str. 69, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 62, Dz. Urz. UE L 225 z 23.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2010, str. 12, Dz. Urz. UE L 85 z 31.03.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 128 z 19.05.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2017, str. 24 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 93).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. poz. 407), które na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021