Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego 2

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa listę istotnych elementów pojazdu kompletnego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO

1) Nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne *  lub

2) rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierającymi następujące elementy:

a) fotele,

b) akumulator,

c) koła jezdne,

d) zawieszenie przednie i tylne,

e) most(y) napędowy(-we) * ,

f) skrzynię biegów,

g) silnik,

h) układ hamulcowy,

i) układ kierowniczy,

j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator * ),

k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,

l) układ klimatyzacji * ,

m) układ chłodzenia z chłodnicą * ,

n) elementy elektroniczne sterowania układami * ,

o) instalację zasilania gazem * ,

p) poduszki powietrzne * .

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia art. 5 ust. 4 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224, Dz. Urz. WE L 170 z 29.06.2002, str. 81 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 86, Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2005, str. 73, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2005, str. 19, Dz. Urz. UE L 254 z 30.09.2005, str. 69, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 62, Dz. Urz. UE L 225 z 23.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 68, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2010, str. 12, Dz. Urz. UE L 85 z 31.03.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 128 z 19.05.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2017, str. 24 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 93).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. poz. 407), które na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.
* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.

Zmiany w prawie

Wchodzą w życie zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 04.10.2023
Firmy mogą mieć problem z weryfikacją faktur zakupowych w KSeF

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF przedsiębiorcom może być trudno powiązać fakturę zakupową z konkretną umową, zwłaszcza jeśli otrzymują ich bardzo dużo. Wyzwaniem będzie też weryfikacja, czy kwota podana na fakturze odpowiada cenie ustalonej w umowie. Wszystko dlatego, że w KSeF nie będzie można przesyłać załączników. Rozwiązaniem może być porozumienie z kontrahentami w zakresie oznaczania faktur w polu opisowym.

Monika Pogroszewska 04.10.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, weszła w życie 3 października.

Agnieszka Matłacz 03.10.2023
Niższe ceny prądu dla samorządów, firm i wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), samorządy i wrażliwe podmioty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, szkoły czy instytucje kultury, od niedzieli, 1 października 2023 r., będą mniej płacić za energię elektryczną. Cena maksymalna zamiast 785 zł za MWh cena wynosie 693 zł za MWh.

Robert Horbaczewski 01.10.2023
Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 01.10.2023
"Warzywniak" wchodzi w życie, klient instytucji finansowych z lepszą ochroną

W piątek, 29 września, wchodzą w życie zmiany ważne dla rynku finansowego, potocznie nazywane "warzywniakiem". Dzięki nim Komisja Nadzoru Finansowego może już karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska, Ograniczono również możliwość oferowania obligacji korporacyjnych klientom detalicznym poza rynkiem regulowanym.

Regina Skibińska 29.09.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2018.1240

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.
Data aktu: 20/06/2018
Data ogłoszenia: 27/06/2018
Data wejścia w życie: 28/06/2018