Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

Dz.U.80.26.106
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 września 1980 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XXII ust. 2 Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r., został złożony Rządowi Kanady dnia 6 listopada 1979 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wymieniona konwencja została ratyfikowana, z utrzymaniem w mocy oświadczenia złożonego przez delegację Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przy podpisaniu konwencji w dniu 14 grudnia 1978 r. w następującej treści:

"1. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadcza, że wymienione w ustępie 4 artykułu XI Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku zasady rozdziału ogólnych dopuszczalnych połowów na kwoty narodowe, które uwzględniają interesy państw tradycyjnie poławiających na obszarze regulacji i sytuację miejscowych społeczności rybackich tradycyjnie poławiających w rejonach łowisk Grand Banks i Flemish Cap, odzwierciedlają praktykę rozdziału kwot ogólnych dopuszczalnych połowów, ustalanych stosownie do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku z 1949 r., i są rozumiane w świetle ustępu 5 artykułu I konwencji.

2. Podpisanie Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w niczym nie zmienia stanowiska Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w odniesieniu do różnych organizacji międzynarodowych."

Wymieniona konwencja weszła w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 6 listopada 1979 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.26.106

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Data aktu: 10/09/1980
Data ogłoszenia: 02/12/1980
Data wejścia w życie: 02/12/1980