Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.

Dz.U.75.10.58
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 marca 1975 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r., został złożony Rządowi Szwajcarskiemu dnia 11 października 1974 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższych konwencji i protokołu.
W stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz do niżej wymienionych państw powyższe konwencje i protokół weszły w życie dnia 1 stycznia 1975 r., z wyjątkiem Finlandii, w stosunku do której konwencje CIM i CIV weszły w życie dnia 1 lutego 1975 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższych konwencji i protokołu, składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:

Dania dnia 4 marca 1971 r.,
Holandia dnia 26 kwietnia 1971 r.,
Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii dnia 9 czerwca 1971 r.,
Iran do konwencji CIM i CIV dnia 31 lipca 1971 r.,
do Protokołu dodatkowego dnia 18 stycznia 1973 r.,
Portugalia dnia 15 października 1971 r.,
Luksemburg dnia 29 maja 1972 r.,
Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 8 czerwca 1972 r.,
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna dnia 22 czerwca 1972 r.,
Austria dnia 7 lipca 1972 r.,
Szwajcaria dnia 21 lipca 1972 r.,
Liechtenstein dnia 29 listopada 1972 r.,
Grecja dnia 8 grudnia 1972 r.,
Francja dnia 13 lutego 1973 r.,
Belgia dnia 28 marca 1973 r.,
Tunezja dnia 21 maja 1973 r.,
Norwegia dnia 14 czerwca 1973 r.,
Ludowa Republika Bułgarii dnia 28 września 1973 r.,
Arabska Republika Syryjska dnia 20 listopada 1973 r.,
Węgierska Republika Ludowa dnia 20 lutego 1974 r.,
Republika Federalna Niemiec dnia 28 maja 1974 r.,
Czechosłowacka Republika Socjalistyczna dnia 11 czerwca 1974 r.,
Hiszpania
do konwencji CIV dnia 22 sierpnia 1974 r.,
do konwencji CIM dnia 21 listopada 1974 r.,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 16 września 1974 r.,
Irlandia dnia 1 listopada 1974 r.,
Szwecja dnia 26 listopada 1974 r.,
Socjalistyczna Republika Rumunii dnia 27 listopada 1974 r.,
Finlandia do konwencji CIM i CIV dnia 23 grudnia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.10.58

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV), sporządzonych w Bernie dnia 7 lutego 1970 r.
Data aktu: 04/03/1975
Data ogłoszenia: 04/04/1975
Data wejścia w życie: 04/04/1975