To reakcja prezydenta na falę protestów w całym kraju po ogłoszeniu 22 października br. przez Trybunał Konstytucyjny wyroku eliminującego z tej ustawy przepisu pozwalającego na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Czytaj:  TK: Aborcja eugeniczna sprzeczna z konstytucją>>

Prezydent wcześniej chwalił ten wyrok, ale w miarę zaostrzania się sytuacji  wycofywał się z tego. W opublikowanym w piątek oświadczeniu Andrzej Duda podkreślił, że osobiście podziela pogląd, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. - Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie. Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować – na dzieci pełno - i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa. Wynika to wprost z Konstytucji – art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia - stwierdził prezydent.

W swoim oświadczeniu poinformował jednak, że rozumie obawy kobiet wynikające z niedawnego orzeczenia TK w sprawie aborcji. Jak zaznaczył, w ostatnich dniach z wieloma z nich na ten temat rozmawiał, a także z licznymi ekspertami, lekarzami i prawnikami.- Po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - poinformował Andrzej Duda.

Czytaj: Prof. Zoll: Wyroku nie publikować, natychmiast zmienić ustawę>>

Jak zaznaczył prezydent, "uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".

Prezydent podkreślił, że po uchwaleniu proponowanej przez niego ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka.

Zdaniem Andrzeja Dudy, oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.