Sąd rozstrzygnie, kto jest bliski

Spory między bliskimi zmarłego w sprawie ujawnienia tajemnicy lekarskiej będzie rozpatrywał sąd w postępowaniu nieprocesowym. Zapewni to ochronę prywatności zmarłego pacjenta po jego śmierci i  wyeliminuje aktualne, bardzo nieprecyzyjne przepisy, których realizacja powoduje ogromne problemy a wielokrotnie w praktyce bliscy osoby zmarłej nie mają możliwości uzyskania niezbędnych informacji.

 

Do sądu będzie mógł zwrócić się też lekarz, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu, jest w rzeczywistości osobą bliską.

Czytaj też: Nowelizacja zmieni przepisy o tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta

Niegodni dziedziczenia też mają dostęp

Obecnie po śmierci pacjenta osoby bliskie stają się uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie ochrony jego prywatności, nawet jeśli za życia nie miały takiej możliwości. Dotyczy to nawet osób, które m.in. zostały przez pacjenta uznane za niegodne dziedziczenia, wbrew jego woli postępowały w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Aktualne brzmienie przepisów, ze względu na swoją niejednoznaczność, wywołuje duże obawy wśród osób wykonujących zawód medyczny. Dostrzegają one ogromne ryzyko nieświadomego naruszenia przepisów ustawy poprzez udostępnienie informacji o zmarłym pacjencie osobie nieuprawnionej.

Zobacz też: Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta >>