Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Wiąże się to ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 maja 2018 roku mówiącą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1115, ze zm.) - zgodnie z nią od 1 stycznia 2021 roku dyspozytornie medyczne staną się komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, a ich pracownicy staną się pracownikami wojewody.

Nowa organizacja dyspozytorni medycznych

W obszarze dyspozytorni funkcjonować będą stanowiska:

  • dyspozytora medycznego
  • głównego dyspozytora medycznego
  • zastępcy głównego dyspozytora medycznego
  • kierownika dyspozytorni medycznej
  • zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej (fakultatywnie)
  • psychologa zapewniającego wsparcie psychologiczne na rzecz dyspozytorów medycznych

 

Konieczna jest zmiana załącznika ustawy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, w której dotychczas nie były ujęte stanowiska przewidziane dla dyspozytorni medycznej, co uniemożliwia określenie zasad wynagradzania osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Natomiast stanowiska kierownika dyspozytorni medycznej oraz jego zastępcy oraz psychologa zapewniającego wsparcie dyspozytora medycznego będą stanowiskami w ramach służby cywilnej.

Dyspozytorzy ogdrywają kluczową rolę bo kierują ruchem karetek a to w czasie  pandemii koronawirusa ma ogromne znaczenie dla szybkości udzielania pomocy pacjentom. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.