W Sejmie po długiej przerwie ponownie ruszyły prace nad rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. W lutym 2020 jej pierwsze czytanie odbyło się podczas Sejmowej Komisji Zdrowia a w czwartek zajęła się nim specjalna podkomisja zdrowia.

Zasady prowadzenia opieki farmaceutycznej będą uregulowane

Rząd chce mocą ustawy uregulować kompleksowo zasady kształcenia i uprawnienia farmaceutów. Przede wszystkim będą jednak poszerzone ich kompetencje. Farmaceuta zyska możliwość prowadzenia opieki farmaceutycznej.  W jej ramach będzie  m.in. wystawiał recepty jako kontynuację zalecenia lekarskiego (co jest istotne przy chorobach przewlekłych), ale także robił przeglądy lekowe u pacjentów. Czyli sprawdzi jakie leki podopieczny przyjmuje, czy wchodzą one w interakcje z innymi. Aptekarz sprawdzi sposoby przechowywania tych leków czy też ich dawkowanie.

Czytaj w LEX: Zakres, zasady i tryb kontroli aptek przez NFZ >

Przegląd lekowy wykona  w celu optymalizacji użytkowania leków i poprawy wyników zdrowotnych pacjenta. Oznacza to, że jego zadaniem będzie wykrywanie problemów lekowych i zalecanie interwencji  polegającej na rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów lekowych oraz zapobieganiu powstawania kolejnych.Ponadto zadaniem farmaceuty będzie prowadzenie edukacji i promocji zdrowia.

Sprawdź w LEX: Co można wytwarzać w aptece z tzw. medycznej marihuany?  >

Opieka farmaceutyczna w domach i szpitalach

Co ciekawe, nowe przepisy upoważnią farmaceutów nie tylko do wykonywania zawodu w aptece, ale i w domu pacjenta. Tam zwłaszcza zasadne staje się prowadzenie farmakoterapii. Ze względu na stan zdrowia pacjenta, farmaceuta  będzie mógł wykorzystywać  swoja wiedzę i umiejętności w pracy z pacjentem  także na oddziale szpitalnym, w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Sprawdź w LEX: Czy prawnie dopuszczalna jest sytuacja, w której hurtownia ogranicza możliwość nabywania od niej produktów wyłącznie do aptek szpitalnych? >

Opieka farmaceutyczna będzie świadczeniem zdrowotnym, a pacjent wybierze sobie aptekę tak jak wskazuje lekarza rodzinnego składając deklarację wyboru.

Z racji nabycia nowych kompetencji farmaceuta będzie musiał być także upoważniony do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskanie od lekarza, a także pielęgniarki czy położnej, niezbędnej informacji medycznej, gdyż jest to konieczne do udzielania usług farmaceutycznych zakresie.