Ustawa stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych. A opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Według nowej ustawy, opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują natomiast m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej. 

 


Większa ochrona farmaceutów przed pracodawcami

Sejm odrzucił, zgodnie z rekomendacją sejmowej komisji zdrowia, 7 z 14 poprawek zgłoszonych przez Senat. M.in. dodanie wyrazu "uporczywie" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceutów. Senat w uzasadnieniu do tej zmiany wskazał, że "należy zmodyfikować uregulowanie przesłanki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie apteki, zapobiegając pochopnym decyzjom na tym polu". Przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej w czasie prac nad regulacją zwracali uwagę, że farmaceuta może być ograniczany poleceniem służbowym. Z kolei przedstawiciele sieci aptecznych argumentowali odrzucenie takiej zmiany tym, że należy zagwarantować minimum bezpieczeństwa przedsiębiorcom, którzy funkcjonują na rynku.

Czytaj: Senat poprawia ustawę o zawodzie farmaceuty>>
 

Sejm odrzucił również poprawkę, która dopuszczała możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów. Posłowie opowiedzieli się także przeciw obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla tej grupy zawodowej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych.

Odrzucono także poprawkę, że farmaceuci nie będą mogli odmówić wydania produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji i wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć.