Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że wprowadzanie w błąd i pomijanie przez przedsiębiorcę istotnych informacji potrzebnych konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy, jest uznawane za niezgodną z prawem  nieuczciwą praktykę rynkową. Działania takie mogą powodować podjęcie przez konsumenta decyzji, której nie podjąłby, mając dostęp do rzetelnych danych. Pominięciem istotnej informacji, które wprowadza w błąd jest między innymi nieujawnianie handlowego celu praktyki, co miało miejsce w tym przypadku.

Spółka VRM Group z Poznania oferuje konsumentom sprzęt paramedyczny o nazwie GPM (generator pola magnetycznego). Urządzenia sprzedawane są przede wszystkim na prezentacjach organizowanych poza lokalem przedsiębiorcy.

Urząd ustalił w toku postępowania, że spółka zapraszała osoby w wieku od 40 do 75 lat (telefonicznie i listownie) na badania układu krążenia w ramach Akademii Zdrowia. W rzeczywistości celem było przedstawienie oferty sprzedaży sprzętu paramedycznego. Konsumenci nie byli informowani o rzeczywistym, handlowym celu spotkań organizowanych przez VRM Group.  

Czytaj: Spółka Harmedy oferująca sprzęt paramedyczny ukarana przez UOKiK>>>

Urząd zakwestionował praktyki spółki, ponieważ przedsiębiorca zapraszając konsumentów na spotkanie miał obowiązek ich poinformować, że jego rzeczywistym celem było przedstawienie swojej aktualnej oferty i zawarcie umowy sprzedaży.

Ponadto w celu wzbudzenia zaufania konsumentów przedsiębiorca przekonywał ich, że badania układu krążenia są prowadzone przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdaniem UOKiK uczestnicy spotkań byli wprowadzani w błąd, ponieważ spółka miała podpisaną jedynie umowę cywilnoprawną z jednym z pracowników uczelni.

UOKiK nakazał zaniechanie zakwestionowanych praktyk nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości ponad 145 tys. zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł