Z apelem o wypracowanie strategii dla podstawowej opieki zdrowotnej lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) zwrócili się do prezesa NFZ Adama Niedzielskiego. Wszystko przez to, urzędnicy resortu zdrowia zakomunikowali, że przychodnie rodzinne mają obowiązek zapewnić pacjentom 2-godzinne teleporady w ciągu dnia   

-W okresie wzmożonej aktywności wirusów, osoby przewlekle chore nie muszą osobiście odwiedzać lekarza, aby kontynuować leczenie – podkreśla minister zdrowia. Po konsultacji telefonicznej bądź poradzie online mogą otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem.

Ministerstwo zdrowia w informacji przekazanej przypomina, że osoby cierpiące na choroby przewlekłe i regularnie zażywające te same leki, nie muszą osobiście udawać się do lekarza po receptę na kontynuowanie leczenia. Dzięki wprowadzeniu e-recepty, lekarz po konsultacji np. telefonicznej czy online, może wystawić zdalnie e-receptę, którą pacjent odbierze na telefonie (SMS) albo komputerze (e-mail).

Teleporada u lekarza połączona z ograniczeniem działalności przychodni

Zdaniem lekarzy PPOZ w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego te działania nie wystarczą i konieczne jest wprowadzenie wielokierunkowych działań, które zmniejszyłyby ryzyko zakażenia koronawirusem.Po pierwsze należałoby rozważyć zawieszenie profilaktyki dzieci, w szczególności wstrzymanie bilansów, a może i części szczepień, tak aby zdrowe dzieci nie przychodziły do poradni, gdzie nawet w wypadku odrębnego wejścia, czy rozdzielności czasowej jest możliwość  i prawdopodobieństwo zakażenia po kontakcie z chorymi. Personelowi medycznemu pozwoliłoby to także na zajęcie się pacjentami potrzebującymi faktycznej pomocy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ

 

Lekarze apelują także aby szkoły nie odsyłały pacjentów do placówek POZ po zwolnienie lekarskie. A to zdarza się także w przypadku nastoletnich uczniów  z przeziębieniem bo ich nauczyciele żądają zwolnienia.Według PPOZ konieczne jest także wprowadzenie i określenie zasad telefonicznej segregacji chorych Triage w POZ

-Chodzi o to aby w trakcie rejestracji telefonicznej – profesjonalista medyczny zbierał wywiad i  ustalał dalsze  postępowanie w określonym  schemacie zgodnie   z potrzebami – dla  bezpieczeństwa pacjentów, personelu, jak  i usprawnienia  udzielania porad. Na tej podstawie pacjenci byliby kierowani, albo i nie,  na wizyty. Wyjątkowo pacjenci, którzy zgłaszaliby się wprost do poradni – na wejściu byliby kontrolowani i prowadzonoby z  nimi krótki wywiad. Potrzebne jest też lokalowe lub czasowe rozgraniczenie pacjentów, w zależności od ogólnego stanu zdrowia   i faktycznych potrzeb np. nieinfekcyjni, z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, z lekkimi infekcjami, itd -napisali w liście do prezesa NFZ lekarze rodzinni z PPOZ.

Teleporada u lekarza dostępna od ubiegłego roku

Pacjenci, którzy do tej pory nie korzystali z tej postaci e-recepty, muszą aktywować powiadomienia na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym pod adresempacjent.gov.pl. W tym celu należy wejść w zakładkę - Moje konto/Edytuj dane i wpisać numer telefonu lub adres e-mail

Teleporadę lekarską wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które obowiązuje od 5 listopada 2019 r. Zgodnie z jego zapisami, możliwa jest pomoc lekarska lub pielęgniarska na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych lub łączności. Ostateczną decyzję czy konieczna będzie wizyta w gabinecie, czy wystarczy konsultacja telefoniczna podejmie lekarz po rozmowie z pacjentem.