Dotacja na realizację termomodernizacyjnej inwestycji zostanie przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – w zakresie działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

 

Inwestycja termomodernizacji CSK MSWiA zostanie wsparta finansowo przez budżet państwa

Koszt całkowity przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie wyniesie 52,2 mln zł. Poza dotacją z POIiŚ, inwestycja zostanie wsparta również przez budżet państwa kwotą ok. 3,7 mln zł.

Zakres prac termomodernizacji CSK MSWiA

Prace budowlane i remontowe 13 budynków wchodzących w skład CSK MSWiA przy obejmą ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wstawienie nowych okien, luksferów i drzwi, modernizację oświetlenia i wentylacji. Wymienione zostaną ponadto instalacje centralnego ogrzewania z modernizacją węzła cieplnego, instalacje ciepłej wody użytkowej oraz pompy. Projekt przewiduje także zainstalowanie nowoczesnych systemów zarządzania energią, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Wykonane zostaną ponadto audyty energetyczne (ex-ante) oraz dokumentacja projektowa. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone do końca 2023 roku.

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków

Jedną z przyczyn wysokich kosztów użytkowania budynków użyteczności publicznej są nadmierne straty ciepła powodowane przez między innymi złą izolację, nieszczelne okna i drzwi, a także źle funkcjonujące instalacje grzewcze. Poddawanie budynków kompleksowej termomodernizacji zatrzymuje proces strat ciepła, co przedkłada się ostatecznie na zredukowanie kosztów.