Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że począwszy od dnia 22 grudnia 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz z uwzględnieniem dawki przypominającej, szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważną tym szczepionkom, znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1) szczepienia dokonanego za granicą.

W przypadku dawki przyjętej po schemacie podstawowym, tj. przypominającej, możliwe jest wprowadzenie do krajowego systemu ewidencji szczepień tylko szczepienia przeprowadzonego szczepionką zgodną z wykazem szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce.

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel” lub poprosić o wydrukowanie UCC aplikacji podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

Czytaj w LEX: Maruszkin Radosław, Unijne cyfrowe zaświadczenia COVID  >

 

Przewidziane są dwie ścieżki postępowania:

  1.     dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju, oraz
  2.     dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia.

 

Dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju

W przypadku osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju w celu wprowadzenia danych do krajowego systemu ewidencji szczepień należy przedłożyć w punkcie szczepień certyfikat UCC potwierdzający przyjęcie każdej z dawek. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski. Dane odnośnie do szczepienia potwierdzonego certyfikatem UCC należy wpisywać do systemu zgodnie z instrukcją udostępnioną przez MZ na stronie internetowej. W zakresie danych brakujących - w przypadku UCC (seria) - należy w systemie wpisać „brak”.

Warunkiem niezbędnym do uznania na podstawie UCC szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • Oryginału UCC wraz z kopią, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID- 19 poza granicami kraju,
  • Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie UCC w aplikacji gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 komunikatu nr 16 MZ.

Czytaj też: Kwarantanna dla przyjezdnych z zagranicy, ale w Schengen z testu zwalnia szczepienie >

 

Dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia

W przypadku osób, które przyjęły szczepienie poza UE i legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia, każdorazowo (również dla dawki szczepienia po schemacie podstawowym), warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • Oryginału wraz z kopią dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  • Tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,
  • Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie innych dokumentów niż UCC w aplikacji gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do Komunikatu MZ nr 16.

Dostarczone dokumenty, za wyjątkiem oryginału zaświadczenia, włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.