- Konferencję organizujemy w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”, który stanowi największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej - mówi Ligia Kornowska, dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. - Jej celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych, skoordynowanie działań́ i inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych oraz standardami cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym, a także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych - dodaje. 

 

Cztery sesje merytoryczne

Konferencja ma charakter nieodpłatny i odbędzie się w formie online w dniu 25 maja 2021 r. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych i cyberbezpieczeństwo w tych placówkach. Jest podzielona jest na cztery sesje tematyczne:

  • Sesja I Kodeks branżowy gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
  • Sesja II Kodeks branżowy – co zawiera i jak będzie monitorowany?
  • Sesja III Bezpieczeństwo danych medycznych w środowisku cyfrowym - szanse i wyzwania
  • Sesja IV Kodeks to nie wszystko, wybrane zagadnienia dotyczące RODO

Kodeks branżowy - dlaczego jest tak ważny

Jak widać aż dwie sesje są poświęcone Kodeksowi postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który w dniu 23 lutego 2021 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dlaczego jest on taki ważny? - Stosowanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO - mówi Paweł Kazimierczyk z kancelarii DZP . Ponadto, w trakcie Konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych medycznych w środowisku cyfrowym.  Wśród panelistów będzie Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji, Urząd Ochrony Danych Osobowych, a konferencję otworzy Anna Goławska, wiceminister zdrowia.

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji mogą się zarejestrować przez  stronę www.rodowzdrowiu.pl. i, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org