W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Ostatnie zmiany w tym zakresie miały miejsce w 2019 r. Wprowadzane korekty są istotne i dotyczą aż 72 pozycji zawartych w wykazie.

Czytaj także na Prawo.pl: Obniżona stawka VAT na wyroby medyczne nie taka oczywista>>

Kalendarz szkoleń online w LEX Ochrona Zdrowia >>>

Czytaj w LEX: Zasady wystawiania oraz potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne >>>

 

Aparat słuchowy

w przypadku aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu zwiększono limit finansowania publicznego odpowiednio z 2.000 do 3.000 zł1 (1) oraz z 1.000 do 1.500 zł (2).

 1. Dotyczy niepełnosprawność słuchowej przekraczającej wartość 30 dB dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia
 2. Dotyczy niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia

w przypadku aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe, zwiększono limit finansowania publicznego z 1.800 do 3.000 zł

Sensor/ Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym

zniesiono kryterium wiekowe - pacjenci powyżej 26-go roku życia będą mogli kontynuować terapię (przy nieco odmiennych kryteriach niż pacjenci do ukończenia 26-go roku życia

w przypadku pacjentów powyżej 26-go roku życia uwzględniono wszystkich pacjentów wymagających intensywnej insulinoterapii, w tym pacjentów z nieświadomością hipoglikemii - a nie tylko pacjentów stosujących terapię za pomocą osobistej pompy insulinowej

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM)

zwiększono liczbę czujników dostępnych w danym miesiącu z limitu do „2 sztuk” na limit „do 3 sztuk”

rozszerzono wskazania do zlecenia czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy o:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • o osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w przypadku dzieci została zmniejszona z 30% do 20%

Akcesoria do pompy insulinowej

rozszerzono refundację zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3

rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej na pacjentów z cukrzycą typu 3

umożliwiono refundację zestawów do pomp bezdrenowych (również do 10 sztuk)

Wyroby stomijne

wprowadzono szerokie zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych, których refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów w przypadku worków stomijnych w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym, płytek stomijnych, worków do zbiórki moczu (urostomia), zestawów do irygacji (kolostomia)

zwiększono limit finansowania publicznego – przykładowo kolostomia z 300 do 450 zł, urostomia z 480 do 530 zł

wprowadzono osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania

Wózki inwalidzkie

kompleksowo uregulowano zasady refundacji wózków inwalidzkich - kategorie zostały szczegółowo opisane, a podział został dokonany zgodnie z typami wózków

wyznaczono limit finansowania na wózek spacerowy bierny dla dorosłych do 4.000 zł, dla dzieci do 3.000 zł

podniesiono limit finansowania na wózek elektryczny dla dorosłych i dla dzieci do 5.000 zł

Warto wskazać, że inne zmiany dotyczyły także takich wyrobów jak: rękawiczki, rękawy oraz skarpety uciskowe, lupy oraz różnego rodzaju okulary, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe urologiczne, worki do zbiórki moczu, pieluchomajtki, aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (oraz osprzęt do niego), nebulizator oraz inhalatory, a także pionizator czy balkonik ułatwiający chodzenie.

Jak widać zmiany będą dotyczyć różnego rodzaju pacjentów oraz adresować różne ich potrzeby – co należy uznać za pozytywne.

Zlecenia na wyroby medyczne wystawione przed wejściem w życie Rozporządzenia

Zlecenia na wyroby medyczne, które przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia zostały wystawione lub wystawione i potwierdzone lub częściowo zrealizowane, dotyczące następujących wyrobów medycznych:

 • rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg,
 • nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg,
 • worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.),
 • nebulizator lub głowica do inhalatora membranowego,
 • sprężarka powietrza lub inhalator membranowy,
 • niektóre wózki inwalidzkie ,
 • sensor/ elektroda oraz transmitter/ nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT),

tracą ważność 1 stycznia 2023 r.

 

 

Wyroby wydane i użytkowane przed 1 stycznia 2023 r.

W zakresie okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego, który został wydany przed 1 stycznia 2023 r. oraz jest użytkowany po tym dniu – zastosowanie znajdą nowe przepisy.