- W dniu 14 stycznia 2022 zwróciliśmy się do Pana Premiera o przyjęcie naszej rezygnacji z dalszego udziału w pracach Rady Medycznej do spraw COVID-19 - napisali w oświadczeniu przesłanym mediom.

Pod oświadczeniem podpisali się prof. Robert Flisiak, prof. Magdalena Marczyńska, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Radosław Owczuk, prof. Iwona Paradowska, prof. Miłosz Parczewski, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Anna Piekarska, prof. Krzysztof Pyrć, prof. Krzysztof Simon, prof. Konstanty Szułdrzyński, prof. Krzysztof Tomasiewicz i prof. Jacek Wysocki.

Rezygnacji nie złożyło czworo członków tego gremium, m.in. główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Rząd nie słucha ekspertów

Jak poinformowali rezygnujący członkowie Rady, głównym ich zarzutem jest to, że pomimo wielu jednoznacznych wytycznych przekazywanych przez Radę premierowi i ministrowi zdrowia, np. że należy m.in. wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla części grup zawodowych czy określone obostrzenia, nie było to uwzględnianie w działaniach rządu.

Czytaj w LEX: Wymiar czasu pracy w 2022 r. w ochronie zdrowia >

Członkowie Rady Medycznej przypomnieli też zwoją rekomendację z 10 stycznia tego roku po tym, jak małopolska kurator oświaty Barbara Nowak określiła szczepienia mianem eksperymentu medycznego. Rada zarekomendował natychmiastowe zwolnienie kurator, pisząc, że osoba negująca zasadność szczepień powinna utracić stanowisko publiczne. Podobne stanowisko zaprezentował też minister zdrowia Adam Niedzielski. Do dymisji pani kurator nie doszło.

Więcej: Nie będzie dymisji kurator Nowak, jest protest Rady Medycznej >>

- Przyjmując powołania do pracy w Radzie Medycznej do spraw COVID-19, wierzyliśmy że nasza wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w walce z pandemią. Świadomi odpowiedzialności jaka na nas ciąży i tego, że będziemy atakowani przez osoby i organizacje o poglądach niemających nic wspólnego z wiedzą medyczną, nauką czy chociażby zdrowym rozsądkiem, byliśmy gotowi służyć krajowi niezależnie od naszych poglądów i sympatii politycznych - oświadczyli składający rezygnację.

Rada do likwidacji, będzie inna formuła

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona i zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez premiera ministrowi zdrowia.

CIR przekazało, że premier podziękował za współpracę odchodzącym członkom Rady, w tym szczególnie za przygotowanie założeń Narodowego Programu Szczepień. Centrum poinformowało też, że rezygnujący z funkcji doradcy zadeklarowali gotowość do pozostawania w stałym kontakcie z rządem, ale w innej formule niż dotychczas.

Także minister zdrowia Adam Niedzielski podziękował za współpracę wszystkim członkom Rady Medycznej, którzy w piątek złożyli rezygnację. - Ta decyzja, zgodnie ze wspólnymi deklaracjami na posiedzeniu RM, na pewno nie kończy naszych kontaktów – napisał.