Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę uprawnionych do przeprowadzania takich badań. Muszą one zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania zawarte w rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Czytaj także: Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną>>>

Podmioty te muszą także zatrudniać lub współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej z lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie otolaryngologii, okulistyki i neurologii oraz z psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej. 

Placówki uprawnione do przeprowadzania takich badań musza także zapewniać możliwość nieodpłatnego wykonania badań ponownych.

Wpisu na listę placówek uprawnionych dokonuje prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Czytaj także: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>