6 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pojawiło się zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań profilaktycznych. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Przewodniczącym Zespołu został wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zespół zajmie się przygotowaniem rozwiązań i rekomendacji służących poprawie koordynacji działań profilaktycznych podejmowanych przez poszczególne instytucje zdrowotne w Polsce (ze szczególnym nastawieniem na te, których przedstawiciele znajdują się w składzie Zespołu). Pierwsze posiedzenie zespołu jest zwoływane przez przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, czyli od 7 lipca br

 

Kto zasiądzie w zespole

W skład zespołu weszli: 

 1. Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz sStanu w Ministerstwie Zdrowia
 2. Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia; 
 3. Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny; 

 

Członkami zespołu zostali:

 • przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, 
 • przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, 
 • przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia, 
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 
 • przedstawiciel Centrum e-Zdrowia, 
 • przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, 
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, 
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.


Kogo zabrakło w składzie zespołu

Jak widać więc w składzie zespołu nie ma przedstawicieli organizacji pacjenckich, a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Tymczasem w Polsce mamy duże rozproszenie programów profilaktycznych w Polsce, a informacje o nich nie są powszechnie dostępne.  Na te problemy zwracają uwagę właśnie przedstawiciele pacjentów.  Obecnie działa siedem programów profilaktycznych:

 1. Profilaktyka 40 plus
 2. Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
 3. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
 4. Program profilaktyki gruźlicy
 5. Program badań prenatalnych
 6. Program profilaktyki chorób układu krążenia
 7. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Z kolei sama ścieżka diagnostyczna powinna zaczynać się u lekarzy rodzinnych, co przyznali w czasie dyskusji w sejmowej Komisji Zdrowia posłowie i eksperci.