- Obecne obowiązujące przepisy zawierają dość poważne luki w tym zakresie. Nowe regulacje będą także dotyczyły sposobów udostępniania dokumentacji medycznej i opłat z tego tytułu. Tutaj nowością ma być na przykład udostępnianie dokumentacji papierowej poprzez wykonanie jej skanu i zapisaniu na odpowiednim nośniku informatycznym – wyjaśnia Maciej Łokaj. 

Według eksperta główne problemy podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczą samego prowadzenia dokumentacji w sposób zgodny z przepisami, na przykład możliwości i sposobów nanoszenia poprawek w dokumentacji, dokumentów, które powinny być załączone do dokumentacji i ich formy, na przykład zgody pacjenta na zabieg wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej, a także zasad udostępniania dokumentacji, w szczególności po śmierci pacjenta.

- W ramach prowadzonych szkoleń staram się, aby za każdym razem części teoretyczna i omówienie poszczególnych rozwiązań prawnych poparte było praktycznymi przykładami. W tym zakresie, szczególnie cenne są pytania i przykłady pochodzące od uczestników, do których można podawać rozwiązania poprzez wspólną pracę z pozostałymi uczestników. Takie przykłady są wyjątkowo ważne, albowiem najczęściej pochodzą z praktyki funkcjonowania poszczególnych placówek – mówi Maciej Łojak.   

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Skierowane jest do managerów ochrony zdrowia, kierowników podmiotów leczniczych, członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także kierowników poszczególnych działów i sekcji zajmujących się dokumentacją medyczną, jej przechowywaniem, udostępnianiem i archiwizacją.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana uczestnikom. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą z zastosowaniem przykładów z praktyki. Szkolenie przewiduje aktywny udział osób uczestniczących oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Wykładowcą będzie Maciej Łokaj.

Maciej Łokaj - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ekspert w dziedzinach prawa ochrony zdrowia oraz prawa medycznego. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji "Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą" Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m .in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, prowadzi własną działalność zawodową, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Czytaj komentarze tego eksperta: 

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Ankiety satysfakcji pacjenta nie powinny zawierać informacji o konkretnych osobach >>>

Uzyskanie opinii rady społecznej w sprawie leasingu może wynikać ze statutu >>>

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome