W piątek 5 lutego br. po raz pierwszy spotkał się Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, który miał do końca lutego wypracować nową siatkę płac, czyli ustalić nowe współczynniki, od których zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. W efekcie ma być znowelizowana ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W lutym odbyły się 4 spotkania - we dwóch uczestniczył Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jak informują uczestnicy spotkań, Niedzielski, wskazał, że Uważa, że wynagrodzenia nie są przejrzyste i czterem grupom: lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratownikom wzrosty wynagrodzeń płacone są odrębnymi strumieniami, od czego trzeba odejść. Ostatni trzeci raz zespół zebrał się w piątek 26 lutego - na tym spotkaniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło swoją propozycję zmian. We wtorek 2 marca miało się odbyć posiedzenie prezydium zespołu - już bez udziału ekspertów, ale zostało przesunięte na przyszły wtorek 9 marca.

Czytaj również: MZ: Najwyższe podwyżki dla pielęgniarek, najniższe dla lekarzy >>

- Operacja zmiany daty posiedzenia prezydium nie odbyła się z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia - poinformowała nas Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura prasowego MZ. - Nastąpiła ona na wniosek Pracodawców RP poparty przez BCC oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Dodatkowo zgodę na przesunięcie terminu wyraził Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Zatem żadna z organizacji członkowskich Trójstronnego Zespołu nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Pracodawców RP. Z tym, że w prezydium zespołu nie mogą brać udział eksperci, np. przedstawiciele organizacji lekarzy.

 


Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia działa od lutego 2005 r., jest wynikiem uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład zespołu wchodzą ze strony rządowej po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

 • ministra zdrowia,
 • ministra edukacji (odpowiedzialnego za naukę i szkolnictwo wyższe),
 • ministra rodziny,
 • ministra finansów,
 • ministra funduszy i polityki regionalnej
 • ministra rozwoju. 

Stronę pracowników: reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez:

 • Forum Związków Zawodowych,
 • NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Stronę pracodawców, reprezentuje po dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez:

 • Konfederację Lewiatan,
 • Pracodawcy RP,
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Business Centre Club
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.