Zgodnie z nowymi przepisami kompetencje pielęgniarek i położnych POZ są szersze, jednak zależą od posiadanych uprawnień zawodowych. Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Czytaj: Pielęgniarka zbada pacjenta i wystawi receptę - zmiany w drugiej połowie roku>>
 

 

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka może:

 •     wystawić skierowanie na wybranie badania diagnostyczne w tym laboratoryjne (wyjątek stanowią badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta)
 •     przepisać receptę na lekarstwo w ramach kontynuacji dotychczasowego leczenia,
 •     wystawić receptę na określone leki zawierające substancje czynne (wyjątek stanowią leki odurzające, psychotropowe, leki o bardzo silnym działaniu i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego),
 •     samodzielnie dobrać sposób leczenia (m.in. opatrunek), opatrzenia rany w ramach świadczeń leczniczych bez wcześniejszego zlecenia lekarskiego,
 •     wystawić zlecenie, albo receptę na wyroby medyczne jak np. pieluchomajtki,
 •     prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia. 


Nowe kompetencje mają też położne podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązujące od soboty przepisy upoważniają je m.in do:

 •     udzielania porad kobietom z chorobami ginekologicznymi i w ramach onkologii ginekologicznej,
 •     kierowania pacjenta do lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 •     samodzielnego doboru sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego na podstawie przeprowadzonego wywiadu, wykonanie badania fizykalnego, opatrzenie rany i udzielenie wskazówek na temat dalszej pielęgnacji,
 •     wykonania podstawowych pomiarów życiowych i ich oceny,
 •     przepisywania leków na receptę zawierających określone substancje czynne (wyjątkiem są leki odurzające, psychotropowe i o bardzo silnym działaniu, a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego),
 •     wystawienie recepty na leki będące kontynuacją dotychczasowego leczenia przewlekłych schorzeń,
 •     wystawienia zlecenia na wybrane wyroby medyczne,
 •     wystawienia skierowania na badania w ramach medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem takich, które wymagają metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla świadczeniobiorcy
 •     wykonania oraz interpretacji badania KTG płodu u kobiety ciężarnej.