Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia, organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, odbędzie się online 22 września 2020 r.  

Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie będzie okazją do eksperckiej dyskusji na temat koniecznych zmian systemowych i zarządczych, umożliwiających skuteczną transformację polskiego systemu ochrony zdrowia w system oparty na wartości. Uczestnicy konferencji zastanowią się również, jak doświadczenia pandemii zmieniają system ochrony zdrowia.

Czytaj: 
NFZ powinien płacić za efekt leczenia>>

Szczepan Cofta: NFZ powinien mniej płacić za telefoniczne leczenie pacjentów>>

Konferencja jest bezpłatna i adresowana do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, instytucji rządowych  i samorządowych.

 

W trakcie konferencji odbędą się trzy debaty:

  1. Zdrowie priorytetem w polityce państwa – czy to świadomy wybór, czy sytuacja wymuszona pandemią COVID-19? W jakich obszarach sektora ochrony zdrowia potrzebujemy największych inwestycji?
  2. Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?
  3. Placówki medyczne w nowej telemedycznej rzeczywistości? W drodze od euforii do standaryzacji.


Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji rządowych odpowiedzialnych za kształtowanie systemu ochrony, jak również przedstawiciele świadczeniodawców oraz samorządów zawodowych. Jej uczestnikami będą m.in.:

  • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
  • Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektora Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodniczącą Rady NFZ
  • Agnieszka Kister, dyrektor Jednostki Centrum e-Zdrowia
  • Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
  • Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Więcej informacji o konferencji na stronie:  www.konferencja.liderzy-zmian.pl>>


Wyróżnienia dla liderów zmian

Na zakończenie konferencji, podczas uroczystej gali, przedstawieni zostaną laureaci kolejnego konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC. 
Ideą Konkursu jest docenienie podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

W tegorocznej III edycji konkursu szpitale i placówki medyczne zgłosiły 56 projektów i inicjatyw w kategoriach: zarządzanie jakością – zarządzanie procesami, zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, organizacja przyjazna pacjentowi oraz skuteczna profilaktyka i edukacja.
Nominowanych i laureatów wyłoniły dwa niezależne organy: Kapituła oraz Jury Preselekcyjne, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji. 

Czytaj: Prof. Skarżyński: Bez obowiązku pracy lekarza po studiach w kraju nie zatrzymamy zapaści kadrowej>>

Informacje o konkursie: https://liderzy-zmian.pl/ ​>>