W uzasadnieniu do projektu resort informuje, że za wyborem województw podlaskiego i pomorskiego przemawiały "zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów".

Czytaj: Gdańsk, Białystok czy Bydgoszcz - kto kolejny będzie testował nowy model leczenia onkologicznego>>


Nowy model organizacji opieki onkologicznej zakłada, że pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego. I koordynatora, który poprowadzi go "za rękę" przez cały proces leczenia.  A celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie wybranych województw.

Według pierwotnego projektu pilotaż miał trwać półtora roku. W pierwszym etapie miał być prowadzony w dwóch ośrodkach – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Teraz dochodzą do tego Podlasie i Pomorze. 
W województwach objętych pilotażem utworzona zostanie sieć onkologiczna. W jej skład wejdą: wojewódzki ośrodek koordynujący wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu oraz ze współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym. Na Podlasiu będzie to Białostockie Centrum Onkologii, a Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – na terenie województwa pomorskiego.

Jak deklaruje resort zdrowia, w projekcie wprowadzono również rozwiązania, wynikające z dotychczasowej realizacji pilotażu, mające na celu usprawnienie realizacji programu.