Nowy model organizacji opieki onkologicznej zakłada, że pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego. I koordynatora, który poprowadzi go "za rękę" przez cały proces leczenia. 

Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia zapewnia, że nowa organizacja opieki ma poprawić wyniki leczenia onkologicznego. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem, pilotaż ma trwać półtora roku. W pierwszym etapie ma być prowadzony w dwóch ośrodkach – Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Rewolucja w onkologii na razie w czterech województwach czytaj tutaj>>

Eksperci i pacjenci chcieli zaniechania prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej. Według nich, jego założenia i cele są niejasne i wcale nie poprawi to sytuacji pacjentów. Duże kontrowersje budzi m.in. wybór dwóch szpitali, w których pilotaż ma ruszyć już w styczniu 2019 r. oraz to, że projekt będą testować jego autorzy.  

 

Pilotaż w onkologii rusza, ale budzi wiele kontrowersji czytaj tutaj>>

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

 

Pilotaż sieci onkologicznej od stycznia czytaj tutaj>>

 


Prezes wydał zarządzenie

Pilotaż potrwa 18 miesięcy. - Ma służyć zrozumieniu przez nas pewnych problemów, z którymi będziemy się spotykać, zastanowieniu jak ostatecznie ma wyglądać sieć, jak ją finansować, jak zapewnić efektywną koordynację – wskazuje wiceminister Gadomski. Podał, że w mijającym tygodniu prezes NFZ wydał zarządzenie dotyczące pilotażu i na dniach zostaną podpisane umowy Funduszu z ośrodkami koordynującymi i tymi o niższych stopniach referencyjności.

Chodzi o zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Określa ono zasady konieczne do rozliczenia i sprawozdania świadczeń w ramach pilotażu.

Ponadto, na podstawie tej regulacji, dyrektorzy oddziałów Funduszu mają podpisać umowy o realizację świadczeń w ramach programu pilotażu. Warunkiem zawarcia tych umów będzie przedłożenie przez świadczeniodawców porozumień o współdziałaniu z innymi jednostkami, w ramach pilotażu onkologicznego.

Porozumienia te będą wchodzić w życie po zawarciu z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Co należy zrobić z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego w sytuacji zmiany świadczeniodawcy czytaj tutaj>>

 

Dołączą kolejne dwa województwa 

- Prowadzimy prace analityczne nad kolejnymi województwami, które miałyby wejść do pilotażu. Analizy dotyczą trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego, z których wskazane zostaną dwa  – podał wiceminister Gadomski. Jego zdaniem, w sieci mają szansę znaleźć się ośrodki kompleksowego leczenia narządowego np. tzw. Breast Cancer Unit, czyli specjalne zespołów lekarzy, którzy otoczą szczególną opieką pacjentki z rakiem piersi.

Resort szacuje, że powstanie od 40 do 50 takich ośrodków powstanie w Polsce.

Gadomski przypomniał, że projekt rozporządzenia o tzw. Breast Cancer Unit jest – do końca stycznia – w fazie konsultacji.

Kompleksowa opieka w raku piersi ma zacząć działać w tym roku czytaj tutaj>>

- Niektórzy mnie pytają, czy to nie są projekty wykluczające się. Wprost przeciwnie. Uważam, że one są komplementarne. Chcemy uzupełniać sieć ośrodkami kompleksowego leczenia. Chciałbym do połowy roku skierować do konsultacji projekt rozporządzenia związanego z kompleksowym leczeniem raka płuca – powiedział wiceminister Gadomski.