Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, te informacje udostępniane są od 31 grudnia 2020 r. pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta wyrażoną przez Internetowe Konto Pacjenta – również specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem recept dla wymienionej kategorii świadczeniobiorców, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.

Czytaj: Recepta na bezpłatne leki dla ciężarnej>>

Oznacza to możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia oraz dla świadczeniobiorców w okresie ciąży także przez pracowników w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że informacja ta została poprzedzona komunikatem Ministra Zdrowia dnia 1 października 2020 r. dotyczącym funkcjonalności systemu P1 dla recept 75+, którego treść dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-75plus.