Związek podkreśla, że szczególnie narażone na złe warunki są opiekunki oddelegowane do pracy w Niemczech w ramach skomplikowanego modelu zatrudnienia, czyli rekrutowane przez polskie agencje na podstawie umowy zlecenia, następnie przekazywane agencji niemieckiej, która wysyła je do pracy już do konkretnych rodzin. To powoduje brak kontaktu i wsparcia ze strony pracodawców.

- One często nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić w sytuacji, kiedy dochodzi do nieprawidłowości. Ani polska, ani niemiecka agencja nie poczuwają się do odpowiedzialności, która w tym przypadku jest rozmyta. Dlatego uznaliśmy, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia im doradztwa oraz pomocy prawnej - mówi Adam Rogalewski, koordynator projektu, dyrektor działu międzynarodowego OPZZ.

 

Coraz więcej uczelni chce uczyć pielęgniarki, ale nadal są ogromne braki - czytaj tutaj>>

 


24 godziny za marne pieniądze

Najczęstsze łamanie praw pracowniczych dotyczy płac. W wielu przypadkach zapewniają opiekę niemieckim rodzinom 24 godziny na dobę, a są wynagradzani jedynie za 8 godzin pracy. Nie otrzymują zapłaty za nadgodziny i czuwanie w nocy. Zdarza się też, że powinni być zatrudnieni na podstawie umowy a pracę, a otrzymują umowę zlecenie, np. na roznoszenie ulotek.

Sprawdź w LEX: Rozliczanie dochodów z pracy za granicą >

Inne, najczęstsze uchybienia dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Do osób, które nie poruszają się samodzielnie, np. sparaliżowanych, zatrudniana jest jedna osoba, chociaż nie powinna sama podnosić podopiecznego, do takich prac wymagane są dwie osoby.

- Opiekunkami zwykle są kobiety w wieku 50-60 lat, gdzie ich sytuacja zawodowa jest dość trudna, ponieważ pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby w wieku przedemerytalnym. Dlatego są szczególnie narażone są na dyskryminację – mówi Adam Rogalewski.

 

Wiceminister: Osiem złotych za poradę pielęgniarską to wstępna stawka - czytaj tutaj>>

Projekt międzynarodowy

Biuro powstało w ramach realizacji dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską: „Sprawiedliwe warunki pracy: Dostęp do sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników delegowanych poprzez udzielanie informacji i współpracy w wybranych sektorach”. W projekcie uczestniczą partnerzy z Niemiec (instytut szkoleniowy niemieckiej centrali związkowej DGB) oraz związki zawodowe z Rumunii, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz z Polski (OPZZ). Każda z organizacji partnerskich specjalizuje się w innej branży. Rumunia i Chorwacja: sektor budowlany, Węgry: przemysł metalowy, Słowenia: transport, w szczególności kierowcy ciężarówek.

Sprawdź w LEX: Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej za granicą >

- Obserwujemy coraz większą liczbę pracowników delegowanych w branży opiekuńczej, dlatego projekt z ramienia Polski dotyczy wsparcia dla tej grupy zawodowej. Chociaż nie ma dokładnych danych o liczbie Polaków wykonujących ten rodzaj pracy, to jednak szacuje się, że w Niemczech pracuje około 300 tys. opiekunów osób starszych, z czego większość stanowią obywatele Polski - mówi Adam Rogalewski.


Jak uregulować pracę w święta, które zagranicą są dniami roboczymi? - czytaj tutaj>>

 

Punkt już działa

Punkt konsultacyjny opiekunek osób starszych delegowanych do Niemiec, mieści się w siedzibie OPZZ ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa. Porad udziela dr Adam Rogalewski. - Działamy dwutorowo, udzielamy pomocy prawnej, ale też podejmujemy konkretne interwencje, jeśli będzie taka konieczność, czy to po stornie polskiej, czy też niemieckiej. Poza tym nawiązaliśmy współpracę z ZUS oraz PIP. Ale muszę przyznać, że konstrukcja prawna, na podstawie której są zatrudniani, jest niezwykle skomplikowana nawet dla specjalistów prawa pracy – mówi Adam Rogalewski.

Praca w domu nie całkiem legalna - potrzebne zmiany w Kodeksie pracy - czytaj tutaj>>Trzeba doprecyzować przepisy

Państwowa Inspekcja Pracy, podczas przedstawienia w Sejmie raportu ze swojej działalności za rok 2019, zwracała uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów prawnych tak, żeby nie dochodziło do nieprawidłowości wobec osób delegowanych z Polski do pracy za granicą.

Z Adamem Rogalewskim można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (opieka@opzz.org.pl), telefonicznie 0048 572 249 473 oraz osobiście w siedzibie OPZZ (ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pokój 210).

Punkt konsultacyjny posiada również swoją stronę na Facebooku. 

Czytaj w LEX: Czy osobom zameldowanym na terytorium Polski, które przebywają za granicą przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? >