Projekt ustawy ws. Agencji trafił do konsultacji w połowie września. Z końcem października został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Minister Szumowski przekazał, że do projektu zgłoszono bardzo dużo uwag, z których - jak ocenił – "90 proc., jak nie więcej zostało uwzględnionych". - Konsultacje dały to, że projekt zyskał  – stwierdził minister Szumowski.

Kontrowersyjne płace

Wskazał, że w wyniku konsultacji projekt ustawy rozbudowano m.in. o zagadnienia dotyczące przetwarzania danych i dostępu do nich.

Dodał, że usunięto podnoszone w mediach "kontrowersje" w postaci wysokich wynagrodzeń. Jak wyjaśnił, intencją pierwotnych stawek była gwarancja możliwości zatrudnienia najlepszych fachowców, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Wyraził nadzieję, że także obecne stawki skuszą specjalistów, "pasjonatów", by podejmowali współpracę.

Agencja potrzebna do badań

W Ocenie Skutków Regulacji do projektu ws. ABM wskazano, że do pracy w Agencji konieczne będzie pozyskiwanie m.in. lekarzy specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, jak również specjalistów z zakresu ekonomii i zarządzania projektami, w tym w szczególności dot. zarzadzania badaniami klinicznymi.

MZ podnosi, że utworzenie Agencji Badań Medycznych jest potrzebne do prowadzenia racjonalnej polityki zdrowotnej; ABM ma przynieść korzyści pacjentom i systemowi m.in. poprzez realizację badań klinicznych, populacyjnych i epidemiologicznych.

 


Ministerstwo akcentuje, że powstanie Agencji Badań Medycznych jest uzasadnione niesatysfakcjonującym poziomem finansowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz oraz badań naukowych w ochronie zdrowia. Rolą Agencji ma być zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. ABM ma wspierać rozwój badań nauk medycznych i o zdrowiu oraz technologii medycznych, w tym m.in. niekomercyjnych badań klinicznych.

Minister Szumowski zaznacza, że w obecnym systemie instytucjonalnym ochrony zdrowia nie istnieje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych, co przekłada się na liczbę prowadzonych badań w Polsce. Problem – jak zaznacza - widoczny jest w szczególności w przypadku niekomercyjnych badań klinicznych, które dotyczą m.in. tzw. chorób rzadkich.

Płace w Agencji Badań Medycznych według ustawy kominowej czytaj tutaj>>

Budżet Agencji

Pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia ABM Radosław Sierpiński wskazał w poniedziałek, że od wielu lat badania niekomercyjne stanowią niewielka część wszystkich badań klucznych w Polsce. W 2011 r. zarejestrowano trzy niekomercyjne badania, 2012 r. – osiem, 2013 – dwa, 2014 – osiem, 2015 - 15, 2016 - 14, 2017 – 24. W 2017 roku Polska była 15. krajem w Europie pod względem liczby niekomercyjnych nadań klinicznych.

Minister podkreśla, że "Agencja ma być potężnym uczestnikiem rynku badań". "Jedna rzecz to misja dotycząca niekomercyjnych badań klinicznych i np. małych grup pacjentów, a druga to poszerzenie oferty również dla komercyjnych badań klinicznych" – wskazał.

 

Szumowski: Agencja sprawdzi, jak naprawdę działają leki czytaj tutaj>>

Przychodami Agencji mają być: dotacja celowa i dotacja podmiotowa, odpis w kwocie stanowiącej 0,3 proc. przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, środki finansowe na badania naukowe, o których mowa w Narodowym Programie Zdrowia. Przychodami Agencji będą również fundusze, m.in. z budżetu Unii Europejskiej i międzynarodowych programów badawczych.

Minister wskazał, że cały odpis z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie kierowany na niekomercyjne badania kliniczne, a koszty administrowania będą pokrywane z dotacji budżetowej.

 

Pół miliarda zł dla Agencji Badań Medycznych czytaj tutaj>>

 


"Mamy duże zainteresowanie ze strony instytucji zagranicznych podjęciem współpracy z Agencją Badań Medycznych. One potrzebują dużego partnera. Chcielibyśmy aby Agencja powstała i zaczęła funkcjonować od przyszłego roku, bo to ogromna korzyść dla Polski; szansa na współpracę międzynarodową i wejście w tryb najlepszych i najbardziej obiecujących badań. Pacjenci oczywiście zyskają, bo będą mogli uczestniczyć w badaniach nad najnowszymi terapiami, lekami i urządzeniami medycznymi. Polska może stać się krajem, gdzie nowoczesne terapie będą trafiały jako pierwsze" – podkreślił minister.

Organami Agencji będą prezes i jej rada. Prezesa na sześcioletnią kadencję ma powoływać minister zdrowia. Agencja docelowo ma zatrudniać 100 osób. Szacuje się, że około maksymalnie 20 osób zajmować się będzie kwestiami organizacyjnym - technicznymi, natomiast około 80 osób będzie realizowało zadania merytoryczne.

A.P.M/PAP