Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy oficjalnie zarejestrował Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia 17 listopada br.  Jego prezesem został Krystian Karol Krasowski, wiceprezesem Krystian Łoziński a sekretarzem Beata Duda. Od tego dnia związek aktywnie już walczy o prawa personelu pomocniczego, między innymi do dodatków covidowych. Ostatnio wysłał pisma w sprawie poparcia do prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka Senatu - Tomasza Grodzkiego.

Czytaj również: Podwyżek chce też niemedyczny personel ochrony zdrowia >>

 

Cele związku zawodowego

- Wiele razy wątpiłam w powodzenie tego projektu i tyle razy mówiłam sobie, że warto spróbować - komentuje na profilu Związku na Facebooku Małgorzata Kułakowska. I się udało. Krystian Krasowski, z wykształcenia opiekun medyczny, pracujący jako sanitariusz, o założenie związku zabiegał od roku. Oficjalnie proces rejestracji zaczął się 5 października, a zakończył 17 listopada.-  Związek zawodowy to dla wielu z nas, ale i dla mnie osobiście, szansa aby móc wpłynąć na zmiany - w postrzeganiu naszych grup zawodowych, docenieniu nas, nie tylko finansowym - mówi prezes Krasowski. Na stronie internetowej związku dostępne są deklaracje członkowskie. Do związku mogą się zapisać: 

 • Salowe i salowi;
 • Sanitariusze i sanitariuszki;
 • rejestratorki i rejestratorzy (pracujący na oddziałach, SORach, Izbach Przyjęć);
 • sekretarki i sekretarze (pracujący na oddziałach, SORach, Izbach Przyjęć);
 • kierowcy niemedyczni karetek
 • pracownicy gospodarczy (pracujących na oddziałach szpitalnych, transporcie – wykonujących czynności w ramach zakresów obowiązków dla grup :salowi, sanitariusze, noszowi)

Sprawdź w LEX: Kto z personelu szpitala jest uprawniony do 100% zasiłku chorobowego? >

Jak czytamy w statucie celem Związku jest ochrona godności, praw i interesów związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, a w szczególności:

 1. Reprezentacja i obrona godności, praw i interesów materialnych, zawodowych, socjalnych, obywatelskich i kulturalnych członków Związku.
 2. Podejmowanie starań o harmonizowanie interesów zatrudnionych z prawidłowym działaniem zakładu pracy.
 3. Prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, podmiotu zatrudniającego, administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji politycznych, zawodowych i społecznych.
 4. Realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i innych regulacji prawa pracy.
 5. Działania na rzecz poprawy poziomu życia członków Związku i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego.

Sprawdź w LEX:  Ile wynosi norma czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc apteczna i salowa? >

Na początek dodatki covidowe

Przede wszystkim teraz związek chce wywalczyć dodatki covidowe dla personelu pomocniczego. - Jako środowisko niemedyczne mamy swój udział w opiece nad pacjentem, nie tylko zarażonym SARS – CoV -2, co wielokrotnie udowadnialiśmy, również  przesyłając do rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia – nasze zakresy  obowiązków. Wynika z nich jasno, że mamy kontakt z pacjentem poprzez bezpośrednią pomoc personelowi medycznemu w różnych czynnościach, na które składa się opieka nad chorym - mówi Krystian Krasowski. Dlatego Związek nie godzi się na jednorazowy dodatek w wysokości 5 tys. złotych brutto, gdy pracownicy medyczni dostają podwójną pensję. Dlatego już 22 listopada Związek wysłał pismo do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, z wnioskiem o zmiany zasad wypłacania dodatków, np. dla kierowców karetek, salowych, czy rejestratorek. W tej sprawie związek napisał też do posłów. W efekcie o dodatkach dla personelu pomocniczego mówiono na spotkaniu w Sejmie 24 listopada. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, zaproponował, aby dodatek został wprowadzony na stałe. I 26 listopada Piotr Zgorzelski, poseł PSL, wicemarszałek Sejmu, zapewnił w telewizji Polsat News, że ten postulat zostanie zrealizowany. - To dzięki nam dodatki covidowe otrzymają pracownicy niemedyczni tacy jak tlenowi, salowe i sanitariusze. Należy też stworzyć zachęty do szczepień - napisał PSL na swoim profilu na Twitterze