Ponad 27 proc. obecnie pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Jak zaznacza OZZPiP, w przypadku ich rezygnacji z zawodu, 273 placówki szpitalne pozostałyby bez kadry. Reakcja NIK jest natychmiastowa - powołuje Zespół Analizy Ryzyka.

OZZPiP: niebawem zabraknie pielęgniarek i położnych w szpitalach

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmują - rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. Do 2025 roku liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 7 proc, a do 2030 r. o blisko 16 proc., bo na 231 tys. z nich - aż 146 tysięcy ma więcej niż 60 lat.

Czytaj w LEX: Wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia z perspektywy osoby zarządzającej jednostką ochrony zdrowia >

„Wykruszająca” się kadra to nie jedyny problem, z jakim do NIK zwróciły się Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Środowiska pielęgniarek i położnych do NIK zgłosiły także szereg wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (mowa tutaj m.in. o warunkach ubezpieczenia personelu medycznego pracującego w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, wykorzystywanie w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej, które nie mają atestów i zgodności, a także polecanie pracownikom medycznym pracy w okresie, gdy obowiązywała ich kwarantanna).

Czytaj w LEX: Uproszczony dostęp do zawodu ratownika medycznego (dla osoby, która uzyskała kwalifikacje w kraju spoza UE) >

 

Zadrą jest projekt minimalnego wynagrodzenia

Sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych budzą również elementy zaproponowanego przez rząd projektu ustanawiania minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych. Jak przypomniano - 19 maja br. wpłynął do sejmu rządowy projekt, zakładający, że od 2 lipca ich wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 roku przemnożone przez określony ustawowo współczynnik – różny w zależności od wykształcenia i doświadczenia. Senat zgłosił do projektu poprawki, zakładające podwyższenie współczynników, od których ma zależeć wartość minimalnego wynagrodzenia, niestety sejm w trzech głosowaniach odrzucił zaproponowane przez senat zmiany, chociaż zostały one wcześniej poparte przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

Zobacz w LEX: Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - szkolenie online >

NIK reaguje i powołuje Zespół Analizy Ryzyka

Przedstawione prezesowi NIK Marianowi Banasiowi informacje przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do tego stopnia go zaniepokoiły, że podjął decyzję o powołaniu specjalnego Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie systemowej kontroli dotyczącej szerokorozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przedstawionych przez pielęgniarki i położne. Jak poinformował prezes NIK, obszar ten zostanie również potraktowany priorytetowo, jako jeden z elementów przygotowywanego obecnie Raportu o Stanie Państwa.

Czytaj w LEX: Reforma szpitalnictwa krok po kroku >