Pod koniec ubiegłego tygodnia minister zdrowia upublicznił i skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. W założeniu nowe przepisy mają się przyczynić do podniesienia jakości wyników badań przeprowadzanych w laboratoriach. Pandemia COVID-19 pokazała teraz wyraźniej jak laboratoria nie domagają na tym polu podając często fałszywe wyniki testów w kierunku koronawirusa.

Czytaj w LEX: Medyczne laboratoria diagnostyczne >

Niemniej jednak, eksperci oceniają, że z szumnych zapowiedzi niewiele pozostało. Projekt wskazuje, że przedsiębiorca, który zechce prowadzić laboratorium będzie musiał zarejestrować je w rejestrze u wojewody. Tak jak rejestrowane są podmioty lecznicze.

Czytaj w LEX: Kwalifikacje i kompetencje kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego >

Nadzór nad laboratoriami medycznymi

I tu nic się nie zmieni. Rejestracja polega na tym, że trzeba wskazać czy spełnia się wymogi formalne. My walczyliśmy o coś innego. O nadzór nad jakością pracy laboratoriów- zaznacza Elżbieta Puacz, była szefowa Krajowej  Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wskazuje, że przed formalną rejestracją u wojewody, to nadzór farmaceutyczny powinien sprawdzić przygotowanie laboratorium do wykonania badań. - Dlatego nadzór nad nim powinien objąć Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który dodatkowo powinien kontrolować laboratoria, przygotowanie jego pracowników do wykonywania badań, ich kwalifikacje i wyposażenie laboratorium. Bez tego nie da się podnieść jakości badań - twierdzi Elżbieta Puacz. Jej zdaniem to laboratoria sieciowe lobbowały za tym aby nie wprowadzać nadzoru.

Czytaj w LEX: Systemy informatyczne i Internet w działalności medycznego laboratorium diagnostycznego >

Brak nadzoru nad kadrą

Inny bardzo kontrowersyjny zapis w projekcie ustawy dotyczy tego, kto może pełnić funkcję diagnosty laboratoryjnego. Sami diagności walczyli o to aby była to osoba po studiach z zakresu medycyny laboratoryjnej, skończonej na uczelni medycznej. Tymczasem w projekcie ustawy minister zdrowia podtrzymuje dotychczasowy stan prawy, że diagnostą laboratoryjnym może być  lekarz, ale także magister biologii czy biotechnologii.

Czytaj w LEX: Personel medyczny laboratorium diagnostycznego - osoby uprawnione do czynności diagnostyki laboratoryjnej >

- Utrzymywanie dotychczasowej sytuacji nie podniesie jakości badań laboratoryjnych. Diagnosta powinien być partnerem lekarza, który podejmuje decyzje co do dalszej terapii pacjenta w oparciu o wyniki badań, musi rozumieć m.in. interakcje zachodzące między lekami przyjmowanymi przez pacjenta. Takiej wiedzy nie ma osoba, która studiowała biologię - zaznacza Elżbieta Puacz.

 


Jedną z nielicznych nowości jest to, że projekt przewiduje obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. Poza tym, zgodnie z ministerialną propozycją, kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej.

Sprawdź w LEX:

Czy położna jest uprawniona do pobierania materiału do badań w laboratorium diagnostycznym?  >

Jak rozumieć podpis na gruncie przepisów ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych?  >

Czy pracownie mają obowiązek udostępniania bezpłatnie wyników badań w nich wykonywanych? >