W skład zespołu weszli:
1.    Prof. Marek Kowalczyk (farmakologia, WIHE) - koordynator
2.    Prof. Zbigniew Gaciong (choroby wewnętrzne, WUM)
3.    Prof. Jacek Imiela (choroby wewnętrzne, CMKP)
4.    Prof. Bolesław Samoliński (zdrowie publiczne, WUM)
5.    Prof. Cezary Szczylik (onkologia kliniczna, WIM)
6.    Prof. Edmund Przegaliński (farmakologia, IF PAN)
7.    Prof. Stanisław Czuczwar (farmakologia, LUM)
8.    Prof. Jarosław Reguła (gastroenterologia, COI)
9.    Prof. Michał Kurek (alergologia, PUM)
10.    Prof. Jan Duława (choroby wewnętrzne, ŚUM).

Zespół ma złożyć Naczelnej Radzie Lekarskiej sprawozdanie ze swych prac do 31 maja 2014 roku.

Zespół został powołany w związku z dyskusją, jaka się ostatnio odbywała po utworzeniu przez Śląski Uniwersytet Medyczny kierunku studiów podyplomowych „homeopatia”.

Na początku kwietna 2014 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował tej sprawie pismo do rektora Uniwersytetu, w którym przestrzegł przed nauczaniem metod leczenia o niepotwierdzonej skuteczności.

Rektor, odpowiadając na zarzuty, przytaczał dowody na to, że homeopatia jest wykładana na wielu europejskich uniwersytetach.

Wówczas Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do lekarzy i lekarzy dentystów o rozwagę w korzystaniu ze szkoleń z zakresu metod postępowania o niepotwierdzonej naukowo skuteczności, w tym między innymi homeopatii.