Inwestycja związana jest z przeniesieniem oddziałów i przychodni z budynku szpitala zakaźnego przy ulicy Skłodowskiej do budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy Alei Piłsudskiego. Jest to jedna z większych inwestycji województwa w 2016 roku. Przez ostatnich kilka lat na tę inwestycję samorząd województwa przeznaczył ponad 9 mln zł.

Samorząd w 2016 roku przeznaczył już 800 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego i wyposażenia placówki, w tym także na zakup agregatu prądotwórczego.

W planach jest także zagospodarowanie budynku byłego szpitala zakaźnego. W wyniku porozumienia samorządu z miastem zarząd województwa podjął uchwałę o przeznaczeniu dofinansowania na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania tego obiektu. Decyzję w tej sprawie ostatecznie podejmie Sejmik Województwa na poniedziałkowej (25 kwietnia 2016) sesji.

W wyniku przedsięwzięcia jakim jest kontynuacja prac związanych z przenoszeniem oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej 1 do budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy Alei Piłsudskiego 11 oddział ginekologiczny został zlokalizowany na jednym piętrze z oddziałem położniczym oraz noworodkowym.

Ponadto w wyniku reorganizacji i zmiany przeznaczenia pomieszczeń wygospodarowana została powierzchnia, którą zaadaptowano na potrzeby oddziału chorób płuc i gruźlicy oraz oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Wykonano już przebudowę pomieszczeń na II piętrze w pawilonie A na potrzeby oddziału noworodków i wcześniaków z pododdziałem patologii noworodka i intensywnej opieki wraz z częścią  położnictwa septycznego oraz pododdziału ginekologii. Dokonano też przebudowy pomieszczeń  I piętra na potrzeby oddziału chorób płuc i gruźlicy oraz pomieszczeń na parterze w pawilonie B na potrzeby oddziału obserwacyjno- zakaźnego.

W 2014 roku rozpoczęto przebudowę części pomieszczeń na II piętrze w pawilonie C na potrzeby oddziału położniczego z traktem porodowym (wykonano adaptację części pomieszczeń przebudowując je na sale łóżkowe z węzłami sanitarnymi).

Dotacja z budżetu województwa na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2010 – 2015 zamknęła się kwotą 9 070 714 zł.

Czytaj: Łomża: nowy sprzęt medyczny dla szpitala>>>

Umowa pomiędzy szpitalem, a zarządem województwa dotycząca kwoty 4 746 060 zł dotyczy dofinansowania przeznaczonego na dokończenie rozpoczętej przebudowy oddziału położniczego z traktem porodowym, czyli  utworzenie sal chorych z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych, trzech sal porodowych, sali porodów rodzinnych oraz sali zabiegowej do cięć cesarskich w tym doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Łączna wysokość środków finansowych przekazanych szpitalowi na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych w latach 2010 – 2015 wyniosła 28 729 821 zł. 

Na oddziale położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w roku 2013 urodziło się 992 dzieci, w roku 2014 – 1053, w roku 2015- 1022, natomiast w I kwartale roku 2016 zanotowano tutaj 271 urodzeń.