Z danych opublikowanych w uzasadnieniu projektu wynika, że wskaźnik hospitalizacji osób z niewydolnością serca w Polsce należy do najwyższych w Europie i wynosi 547/100 tys. mieszkańców. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że do 2029 r. liczba hospitalizacji wzrośnie o 25,5 proc. i będzie związana głównie z chorobami układu krążenia, a w szczególności z niewydolnością serca.
Z danych resortu wynika też, że prawie 1/4 osób z ostrą niewydolnością serca jest ponownie hospitalizowana w ciągu trzech miesięcy od wypisu ze szpitala. Po sześciu miesiącach od wypisu ze szpitala odsetek osób wymagających ponownej hospitalizacji sięga 50 proc., a po roku - blisko 70 proc.

Czytaj: NFZ chce wiedzieć, kto stoi w kolejce >>

Pilotaż ma objąć podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w kilku zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza. Wskazane zostałt także ośrodki koordynujące program pilotażowy w poszczególnych regionach kraju. Jak informuje MZ, przy wyborze ośrodków koordynujących kierowano się kryteriami epidemiologicznymi (chorobowością i zapadalnością na niewydolność serca), geograficznymi i kryteriami kompetencyjnymi ośrodków.