Powodem wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 roku w temacie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) jest określenie nowych norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień - obecnie nie spełniających oczekiwań świadczeniodawców.

Normy co do ilości pielęgniarek na łóżko

Resort zwraca szczególną uwagę na potrzebę dostosowania liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych, tym samym wykorzystując w pełni kwalifikacje zawodowe pielęgniarek.

  • 1 etat pielęgniarki na 20 łóżek, w zakresie świadczeń w opiece domowej lub rodzinnej;
  • 1 etat pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych dla dorosłych;
  • 1 etat pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych;
  • 0,5 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • 0,5 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych rehabilitacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • 1 etat pielęgniarki na 24 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych psychiatrycznych geriatrycznych;
  • 0,25 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych;
  • 0,25 etatu pielęgniarki na 30 łóżek, w zakresie świadczeń dziennych terapii uzależnienia od alkoholu, świadczeń dziennych terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń dziennych leczenia uzależnień.

Dodatkowe kwalifikacje  według norm

Projekt rozporządzenia przewiduje także zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych (specjalizacji psychiatrycznej). Jak można przeczytać w  uzasadnieniu do  nowelizacji rozporządzenia, projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi, a także prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie.

Polityka kadrowa szpitala w zakresie norm zatrudnienia

Jak powiedziała Prawo.pl, Violetta Magiera, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, aktualny projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zmniejsza, w porównaniu z obowiązującą  wersją rozporządzenia, normy zatrudnienia pielęgniarek. W dobie trudności z pozyskaniem personelu pielęgniarskiego, zwłaszcza w tak niszowej dziedzinie, jaką jest psychiatria, obniżenie wymagań płatnika może być traktowane, jako krok w dobrą stronę, choć dyskusyjne zostaje, czy aż tak drastycznie ograniczać udział pielęgniarek w opiece nad pacjentem oddziału dziennego.

 

- Obecne wymagania (w szczególności dotyczące świadczeń dziennych leczenia zaburzeń nerwicowych i świadczeń dziennych psychiatrycznych), które jednostki zobowiązane są spełnić do końca 2020 roku, są z praktycznego punktu widzenia  mało realne, co do możliwości spełnienia - wyjaśnia Magiera, i dodaje: - Praca w oddziałach dziennych opiera się w głównej mierze na świadczeniach udzielanych przez psychologów i terapeutów. Nie należy jednak pomijać opieki pielęgniarskiej w tym obszarze. Dlatego też proponowane tak duże zmiany, mogą negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji świadczeń przez pielęgniarki. Jak zwykle w tego rodzaju sytuacjach należałoby wypracować propozycję, gwarantującą odpowiedni poziom opieki pielęgniarskiej w aspekcie realnej możliwości jej realizacji przez podmioty lecznicze - podsumowuje.

Finanse przy zatrudnieniu

Projekt rozporządzenia wprowadza dodatkowe wymagania, dotyczące kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, w postaci posiadania specjalizacji psychiatrycznej, która jest dość deficytowa. Violetta Magiera, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, liczy, że będzie tu obowiązywał okres przejściowy, który pozwoli przystosować się do nowej sytuacji, choć istnieje obawa, że zgodnie z obowiązującym na rynku pracy prawem, może wystąpić problem z zaspokojeniem oczekiwań finansowych.