Wkrótce do kosza trafi rozporządzenie z 2002 roku, do tej pory ani razu nie znowelizowane, w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej. Zastąpi je nowe rozporządzenie z 7 kwietnia, właśnie skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Za jego sprawą nowe podmioty, m.in. lecznice weterynaryjne, domy pomocy społecznej i izby wytrzeźwień będą mogły zaopatrywać się w hurtowaniach. W porównaniu do projektu zawiera ono kilka istotnych zmian. Z prawa do tańszych zakupów wykluczono domy dziecka i schroniska dla bezdomnych. Wprowadzono też ograniczenia dla domów pomocy społecznej, ale przede wszystkim podmiotów leczniczych nie posiadających apteki. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać po upływie miesiące od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Broker farmaceutyczny w świetle projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego >

 

Kto będzie mógł robić zakupy w hurtowniach farmaceutycznych

Zgodnie z rozporządzeniem do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej uprawnionych będzie 17 podmiotów. Poza aptekami, podmiotami leczniczymi to m.in:

  • domy pomocy społecznej (DPS);
  • izby wytrzeźwień, albo placówki, którym zlecono wykonywanie tych samych zadań co izby;
  • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i narciarskiego, np. GOPR, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wodnego, górniczego, jednostki ochrony przeciwpożarowej 
  • lekarze weterynarii, w tym prowadzący lecznice dla zwierząt
  • Polskie Laboratorium Antydopingowe
  • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej.

 

Czytaj też: Darowizny leków dla szpitali >

Nie wszystkie z podmioty będą mogły kupować wszystkie leki. W przypadku podmiotów leczniczych prawo do pełnych zakupów będą miały tylko te, które posiadają apteki. Z kolei DPS nie będą mogły kupować leków podlegających serializacji - dodatkowej weryfikacji przed wydaniem w celu ochrony przed fałszowaniem.  A to ze względu, jak tłumaczy resort zdrowia, na ograniczenia w możliwościach (w tym przede wszystkim finansowych) gotowość podjęcia przez kierownictwo DPS decyzji o tym, że będą tam wykonywane obowiązki wynikające z serializacji, samo w sobie jest mało prawdopodobne, a w zasadzie nieprawdopodobne. Ponadto DPS nie zakupią tych leków,  co do których istnieje ograniczenie w maksymalnej liczbie jednorazowo wydawanych z apteki opakowań. W tym drugim przypadku, to na przykład leki zawierające dekstrometorfan, kodeinę lub pseudoefedrynę, które mogą być wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem i ich zasadniczym przeznaczeniem. Z tym, że DPS obecnie w ogóle nie mają prawa do kupowania leków w hurtowniach. Zatem rozporządzenie i tak poszerza ich uprawnienia. Inaczej jest w przypadku przychodni.

Sprawdź też: Kontrola Inspekcji Farmaceutycznej w szpitalu >

Ograniczenia dla przychodni

Podmioty nieposiadające w swoich strukturach apteki bądź działu farmacji, np. przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą mogły w hurtowniach zaopatrywać się wyłącznie w szczepionki, produkty lecznicze wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych i produkty lecznicze z wykazu określonego przez resort zdrowia, a stosowane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym. W opinii Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości (SPOIWO), nowe przepisy mogą utrudnić działanie przychodni i zaburzyć ciągłość działania. - Nie będą mogły one w hurtowni farmaceutycznej zakupić kilku tysięcy pozycji z dotychczasowego asortymentu - uważa Marcin Połowniak prezes Związku. - Spowoduje to, że zamówienia na potrzebne preparaty będą zmuszone realizować za pośrednictwem aptek, które - co do zasady - nie są uprawnione do dostarczania, czy przewożenia leków bezpośrednio do podmiotów. Logistyka nabywanie leków spadnie na przychodnię. Może więc dojść do poważnych utrudnień związanych z prowadzeniem bieżącej działalności i kłopotów związanych z dostawami produktów leczniczych - ostrzega. Przychodnie pozbawione zostaną możliwości zamawiania bezpośrednio od hurtowni farmaceutycznych dedykowanych producentom i nie będą mogły korzystać z tzw. ofert specjalnych. Przychodnie, zwłaszcza specjalistyczne mają obawy, co do dostępności do leków stosowanych m.in. w terapii ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, leków przeciwpadaczkowych, przeciwbólowych. Ograniczona zostanie także możliwość zakupu środków kontrastowych przez pracownie diagnostyki obrazowej bezpośrednio w hurtowni. - Wpłynie to znacząco na zwiększenie kosztów po stronie tych placówek - ocenia prezes Połowniak