Większość zawodów zaufania publicznego posiada kodeksy etyczne, które stanowią zazwyczaj spisane zasady praktykowane w danej profesji, a także są wskazówką do godnego postępowania. Krajowa Izba Fizjoterapeutów, chce dołączyć do tego grona z własnym kodeksem etycznym.

Uchwalenie w 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i utworzenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów sprawiło, że jako środowisko zawodowe fizjoterapeuci uzyskali autonomię i są w pełni samodzielnym zawodem zaufania publicznego.  

Czytaj w LEX: Wizyta fizjoterapeutyczna: przebieg, możliwość przeprowadzenia, odpowiedzialność, dokumentacja >

Badanie w sprawie dotyku i komunikacji

Badanie „Dotyk, cielesność, intymność - etyka zawodu fizjoterapeuty” ma dostarczyć wiarygodnych danych dotyczących tematu, w jaki sposób fizjoterapeuci budują oraz realizują w praktyce swoje relacje z pacjentami. Ponadto, jak wykorzystują w swojej pracy podstawowe narzędzie - czyli dotyk. Niezmiernie ważne będzie także poznanie procesów związanych z komunikowaniem się z pacjentem.

Czytaj w LEX: Samorząd zawodowy fizjoterapeutów >

Kodeks potrzebny bo zawód fizjoterapeuty to misja

Jesteśmy w pełni samodzielnym zawodem zaufania publicznego. Wykonywanie takiego zawodu wiąże się z wypełnianiem misji z nim związanej, przestrzeganiem zasad etycznych oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy klienta, z którym łączy nas relacja oparta na zaufaniu - podkreśla Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Czytaj w LEX: Zakładanie praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów >