15 maja Wielkopolska Izba Lekarska organizuje konferencję dotyczącą „RODO w podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich”. Przypomnijmy, że RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) dla placówek medycznych oznaczało dodatkowe szkolenia personelu, przygotowanie nowych dokumentów, ale także zweryfikowanie tego, kto z personelu ma dostęp do danych chorych. RODO wprowadziło nowe zasady ochrony danych osobowych, w tym wrażliwych, czyli danych o stanie zdrowia. Mimo, że przepisy obowiązują już od ponad roku (weszły w życie 25 maja 2018 r.) to nadal jest wiele niejasności związane z tym, jak je stosować. 

 

Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska: Jakie problemy nadal ze stosowaniem RODO mają lekarze?

Marek Saj: Z pytań, które docierają do naszej Izby wynika, że lekarze mają największy kłopot z podejściem opartym na ryzyku  w podmiotach leczniczych, ale także nie do końca wiedzą jak spełnić obowiązki informacyjne względem pacjentów oraz jak dopełnić staranności powierzając dane osobowe firmom zewnętrznym, podwykonawcom swoich usług oraz czy istnieje w ogóle obowiązek podpisywania umów powierzenia przetwarzania danych z takimi podmiotami.

Prawie milion złotych - pierwsza kara za naruszenie RODO - czytaj tutaj>>

 

Dlaczego przychodnie nadal mają problem z tym, jak poinformować pacjenta o tym, że przetwarzają jego dane?

Tzw. obowiązek informacyjny względem pacjentów wynika z art. 13 i 14 RODO. To oznacza, że administrator danych, czyli szpital czy przychodnia podczas pozyskiwania od pacjenta danych musi posługiwać się jasnym i przejrzystym językiem, musi korzystać z czytelnych grafik, ale także nowe klauzule informacyjne musi zamieścić w dokumentach przekazywanych pacjentowi np. umowie o świadczenie usług medycznych.

Zobacz w LEX: Obowiązek informacyjny względem pacjentów >

Nadal często mylone są dwa obowiązki. Jeden dotyczący tego, kiedy należy pobierać zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikający z RODO oraz drugi związany ze zgodami na leczenie. 

 

RODO może być nową podstawą roszczeń cywilnych, także pacjentów - czytaj tutaj>>

Gdy wchodziło RODO w życie było mnóstwo problemów z tym, jak wywoływać pacjenta w przychodni na wizytę? Czy podawać numer, jego imię? Czy nadal jest to problem?

Zgodnie z RODO pacjent rejestrując się w recepcji szpitala czy przychodni, ma prawo być anonimowy. Ma prawo, żeby wszyscy, którzy są dookoła nie wiedzieli jak ma na imię i na nazwisko. To dlatego, po 25 maja lekarz nie powinien wywołać pacjenta do gabinetu po nazwisku. Wyjątkiem są stany zagrożenia życia i działanie w interesie pacjenta.

 

Mity w RODO, czyli kiedy utajnianie danych może doprowadzić do zgonu - czytaj tutaj>>

 

Lekarz może za to zawołać pacjenta do gabinetu używając np. samego imienia, godziny, na którą pacjent był zapisany lub numerka.

Te numerki nie są mile widziane przez samych pacjentów. Skarżyli się, że nie chcą, by ich wywoływać podając numer, dlatego o wiele częściej stosowana jest zasada, że pacjenta wywołuje się podając godzinę, na którą był umówiony. 

A co z pomysłem, by rezygnować z oznakowania gabinetów medycznych specjalnością lekarza. Był taki pomysł, by iść w tym kierunku, by inni czekający pacjenci nie wiedzieli do jakiego specjalisty toś czeka. By cała miejscowość, w której się leczy, nie wiedziała o tym, że danego dnia był się u psychiatry, wenerologa, czy seksuologa. 

W tym przypadku zastosowanie mają inne przepisy krajowe, z których wynika, że taka informacja ma być dostępna i to w interesie pacjenta. Nie stoi to również w sprzeczności z ochroną danych samych lekarzy, ponieważ ich imiona i nazwiska oraz nazwy specjalności prowadzone są publicznych rejestrach.

 


Czy podczas konferencji będą Państwo mówić także o tym, że w świetle RODO od 4 maja pacjent ma prawo do wydania pierwszej kopii dokumentacji medycznej za darmo. To nowe prawo dla pacjentów, ale także spory obowiązek dla placówek?

W programie nie ma tego tematu, ale na pewno w trakcie konferencji poruszymy kwestię darmowej pierwszej kopii dokumentacji, bo w przestrzeni publicznej to zaczyna być ważny temat. Lekarze mają wiele pytań związanych z tym nowym obowiązkiem. 
Rozmawiała Agnieszka Pochrzest-Motyczyńska

Do 10 maja 2019 r. można zapisać się na konferencję „RODO w podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich”, która 15 maja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym EDUWIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie: www.wil.org.pl/szkolenia-rodo.

Więcej na temat RODO w ochronie zdrowia:

RODO: Przetwarzanie danych osobowych pacjentów bez ich zgody oraz za ich zgodą >

Osoba bliska zapozna się z dokumentacją medyczną zmarłego >

RODO: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO ? >

RODO w ochronie zdrowia - przewodnik po zmianach w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach medycznych >