Takie zmiany wynikają ze znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 2 listopada 2020 (DZ.U. z 2 listopada 2020, poz. 1931)

Ze znowelizowanych przepisów wynika, że osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania prze osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

 

Krótko mówiąc, jeśli domownik ma potwierdzonego testem koronawirusa,  to od momentu gdy zakończy izolację, inni domownicy muszą przebywać jeszcze 7 dni na kwaranatnnie. Dotychczas wynosiła ona 10 dni, ale rząd skraca teraz ten czas o 3 dni. 

Jednocześnie Adam Niedzielski, minister zdrowia podkreśla w ustnych wypowiedziach, że jeśli ktoś nie ma warunków do tego aby izolować się w domu, a ma łagodne objawy COVID-19, będzie kierowany do izolatorów.