Według Głównego Inspektora Farmaceutycznego reklama narusza art. 53 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym reklama nie może wprowadzać w błąd i powinna prezentować produkt leczniczy obiektywnie oraz informować o racjonalnym stosowaniu, oraz art. 56 pkt.2, który zabrania prowadzenia reklamy zawierającej informacji niezgodne z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Czytaj: GIF nakazuje zaprzestanie reklamy produktu leczniczego w „Twoim Stylu” >>>

Tymczasem odbiorca reklamy otrzymuje przekaz, zgodnie z którym lek Cholinex Intense jest wskazany do leczenia ostrego bólu gardła. Tymczasem, zgodnie z zapisem w pkt. 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego – „Wskazania do stosowania” lek stosuje się „objawowo w bólu i zapaleniu gardła”.

Główny Inspektor Farmaceutyczny powołał się między innymi na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 stycznia 2006 roku, w którym Sąd stwierdził, że „Jeżeli treść reklamy wykracza poza oficjalnie zarejestrowany zakres wskazań terapeutycznych danego leku i zawiera informacje, które nie odwołują się precyzyjnie do treści zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego, narusza tym samym art. 56 pkt2 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

Z kolejki z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 listopada 2004 roku wynika, że „Dopuszczalna swoboda w sferze kształtowania haseł reklamowych informujących o mechanizmach działania produktów leczniczych nie może wykraczać ani modyfikować informacji o produkcie leczniczym zatwierdzonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w szczególności dotyczących wskazań terapeutycznych do stosowania tego produktu”.