Sprawa dotyczy tekstu pt. „ Z większą ochotą” opublikowanej w rubryce „Na zdrowie” w czasopiśmie „Twój Styl” nr 2/2015, który w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego jest reklamą produktu leczniczego Belara. Ponieważ produkt ten posiada kategorię dostępności Rp, czyli jest wydawany wyłącznie z przepisu lekarza, jest to naruszenie przepisu art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego, który zabrania kierowania do publicznej wiadomości reklamy produktu leczniczego wydawanego na podstawie recepty.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził też, że wydawca dzienników i czasopism może publikować na łamach wydawanych przez siebie tytułów wszelakie informacje, teksty i artykuły poświęcono szeroko pojętej tematyce zdrowotnej, o ile nie odnoszą się one do produktów leczniczych, a opisując sposoby farmakoterapii określonych chorób może posługiwać się nazwą powszechnie stosowana lub nazwą substancji czynnej. Nie jest natomiast dozwolone wskazywanie nazw produktów leczniczych. Natomiast autor podanego tekstu skupił się na opisie jednego produktu leczniczego, wytwarzanego przez jednego producenta, wymieniając jego nazwę handlową, tym samym skierował uwagę czytelniczek tylko na jeden konkretny produkt, pomimo że w obrocie są takie inne produkty o podobnym działaniu, wytwarzane przez innych przedsiębiorców.

Czytaj: GIF: nakaz zaprzestania reklamy produktu Ortanol Max >>>

Jak wynika z art. 52 ust. 3 pkt. 5 Prawa farmaceutycznego „za reklamę produktu leczniczego nie uważa się informacji dotyczących zdrowia ludzi lub zwierząt, pod warunkiem, że odnoszą się one nawet pośrednio do produktów leczniczych”.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie podzielił argumentu dotyczącego umorzenia podstępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość wskutek niedostępności czasopisma „Twój Styl” nr 2/2015 na rynku. Niedostępność numeru w sieci handlowej, według GIF,  nie jest bowiem równoznaczna z jego zniknięciem z obiegu, ponieważ numer ten jako archiwalny jest dostępny w czytelniach i bibliotekach oraz w archiwach prywatnych.